Ett starkare samhälle. Ett tryggare Örnsköldsvik.

Socialdemokraterna presenterar förslag på ny skola i Långviksmon

Pressmeddelande                                           2020-02-19 Skola Utmaningarna blir allt större när det gäller att rekrytera behörig personal och klara kompetensförsörjningen på mindre skolor, i synnerhet på landsbygden. För att förbättra den möjligheten tittar vi nu på möjligheter för en ny modern skola i Långviksmon. Detta är ett initiativ av Fuab med Dan Nordin i spetsen. Ända sedan vi…

Läs mer

Vårdval och privata utförare är inte lösningen på sjukvårdens utmaningar

Kristina Nilsson reflekterar över vilka lärdomar vi kan dra om problemen i Stockholmssjukvården

Under julhelgen var det stressigt och stökigt i Stockholmssjukvården. Rapporterna kom in dagligen om överfulla akutmottagningar, långa väntetider, underbemannad personal. Det är inte ovanligt kring större helger, det vet jag väldigt väl efter min tid inom vård och omsorg. Men så kom även oroande vittnesmål från personalen om att de inte hann med, och att…

Läs mer

Socialdemokraterna stödjer inte upphandling av personlig assistans

Pressmeddelande 2020 01 31

För oss socialdemokrater är det självklart att det är den enskilde som berörs av LSS-lagen som står i fokus, och att vi allra främst ska bevaka dennes intressen. Inför arbetet med budget har Välfärdsförvaltningen tagit fram förslag till effektiviseringar i våra verksamheter. Ett av förslagen är att lägga ut personlig assistans på upphandling, vilket skulle…

Läs mer

Vård efter behov eller efter plånbok

Kristina Nilsson skriver om att vi måste stå upp för den gemensamt finansierade sjukvården

Den svenska skattefinansierade sjukvården är en viktig del av vår välfärd och en stor trygghet för vanligt folk. Vi socialdemokrater vill fortsätta att vara garanten för en rättvis sjukvård där vi får vård efter behov och inte efter plånbok. Med januariavtalet har vi fått en chans att fortsätta den satsning på sjukvården som vi påbörjade…

Läs mer

Etableringsstopp för religiösa skolor -ett steg i rätt riktning

Kristoffer Park, ordförande i Bildningsnämnden välkomnar förslaget om att stoppa nya skolor med religiös inriktning

Vi socialdemokrater i Örnsköldsvik är helt emot skolor med religiös inriktning och har alltid förespråkat avslag på ansökningar från religiösa samfund. För oss har det varit enkelt – skolan och religiösa samfund hör inte ihop. Det står eleverna fritt att ägna sig åt sin tro på sin fritid, men vi anser att svenska skolor ska…

Läs mer

Det blir nog stormigt nästa år

Så här i slutet av året ägnar sig många åt att sammanfatta året som gick och sia om året som kommer. Själv tror jag att 2020 blir ett stormigt år, och detta inte enbart på grund av klimatförändringar. Det har nu gått ett år sedan ”Januariavtalet” slöts och den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Det har…

Läs mer

Kommunen köper in bokbuss för att nå ut till barn och äldre, samt skapa en mer levande landsbygd.

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december  togs det glädjande beslutet om inköp av en bokbuss, där nämnden var helt enig i sitt beslut. Att ta sig till närmaste bibliotek är svårast för de allra yngsta och de alla äldsta, dessa åldersgrupper har därför prioriterats för bokbussens planerade verksamhet. Bokbussen medverkar både till att ge…

Läs mer

M och KD har gjort Åkesson till oppositionsledare

Vår riksdagledamot Kristina Nilssons krönika om misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson

Måndagen den 11 november utlyste Polisen en ”särskild nationell händelse” med anledning av en våldsam helg i Malmö. Två tonårspojkar sköts ned utanför en pizzeria, den ene avled av skadorna, den andre har livshotande skador. En bomb exploderade och en ung kvinna misshandlades svårt med en planka. En särskild händelse är en mycket ovanlig åtgärd…

Läs mer

Inga besparingar på “Nattis” och Vårdvux

Bildningsnämndens S-grupp: "Nattis" och vårdvux kommer att fredas från besparingsförslag

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommer inte driva besparingsförslagen gällande Vårdvux och omsorg på obekväm arbetstid (nattis). Tisdagen den 22 september hade bildningsnämnden samträde under vilket bildningsförvaltningen presenterade besparingsförslag för att nå en budget i balans 2020. För oss socialdemokrater har det funnits ett önskemål om att förvaltningen ska se över samtliga verksamheter i arbetet med att…

Läs mer

Vem orkar se på partiledardebatter?

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson funderar över partiledardebatterna: För en vecka sedan var det återigen dags för partiledardebatt i SVT Agenda. Lite spännande, tyckte jag, med det läge som råder i svensk politik och två debutanter i sammanhanget. Tyvärr blev det inte ett dugg spännande enligt min mening. Det var det gamla vanliga upplägget där de…

Läs mer
facebook Twitter Email