Ett starkare samhälle. Ett tryggare Örnsköldsvik.

Landsbygden i fokus när Socialdemokraterna och ÖrnsköldsviksAlliansen utvecklar närarbetsplatserna

Socialdemokraterna och partierna inom ÖrnsköldsviksAlliansen är överens om en landsbygdssatsning där kommunens anställda får välja att arbeta nära sin bostad och samtidigt bidra till det lokala näringslivet

Lokaliseringen till annan plats än stadshusen baseras helt på frivillighet. I dagsläget rör det sig om cirka femtio personer som i varierad grad kommer arbeta hela eller en del av sin arbetstid på någon av närarbetsplatserna i Husum, Bjästa, Bredbyn, Långviksmon eller Gideå. Närarbetsplatserna kommer därmed att finnas kvar på respektive ort och på några…

Läs mer

Var går din gräns Linnea Berggren?

Per Nylens replik till Linnea Berggren (M) ”Skattebetalarna får pröjsa då S jobbar saktfärdigt och nonchalant” (ÖA 6 mars)

Tack Linnea för att du så tydligt visar den moderata synen på välfärd! Tack vare er moderater så har skatterna sänkts med 240 miljarder per år. För Örnsköldsviks del handlar det om 134 miljoner kronor – pengar som vi tidigare kunde använda till skolan, vården och omsorgen. Våra verksamheter har gjort ett fantastiskt jobb med…

Läs mer

Arbetarekommunens årsmöte 22/3 är INSTÄLLT!

Nytt datum för årsmötet är den 25 augusti

Läs mer

Varför vill M, SD och L stoppa S-förslag om regionala skyddsombud?

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete. Detta är helt oacceptabelt, och därför har den S-ledda regeringen har lagt fram ett förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser. Förslaget – som ytterst kan rädda liv – vill M, SD och L stoppa. Istället för att motverka att fler dör…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar förslag på ny skola i Långviksmon

Pressmeddelande                                           2020-02-19 Skola Utmaningarna blir allt större när det gäller att rekrytera behörig personal och klara kompetensförsörjningen på mindre skolor, i synnerhet på landsbygden. För att förbättra den möjligheten tittar vi nu på möjligheter för en ny modern skola i Långviksmon. Detta är ett initiativ av Fuab med Dan Nordin i spetsen. Ända sedan vi…

Läs mer

Vårdval och privata utförare är inte lösningen på sjukvårdens utmaningar

Kristina Nilsson reflekterar över vilka lärdomar vi kan dra om problemen i Stockholmssjukvården

Under julhelgen var det stressigt och stökigt i Stockholmssjukvården. Rapporterna kom in dagligen om överfulla akutmottagningar, långa väntetider, underbemannad personal. Det är inte ovanligt kring större helger, det vet jag väldigt väl efter min tid inom vård och omsorg. Men så kom även oroande vittnesmål från personalen om att de inte hann med, och att…

Läs mer

Socialdemokraterna stödjer inte upphandling av personlig assistans

Pressmeddelande 2020 01 31

För oss socialdemokrater är det självklart att det är den enskilde som berörs av LSS-lagen som står i fokus, och att vi allra främst ska bevaka dennes intressen. Inför arbetet med budget har Välfärdsförvaltningen tagit fram förslag till effektiviseringar i våra verksamheter. Ett av förslagen är att lägga ut personlig assistans på upphandling, vilket skulle…

Läs mer

Vård efter behov eller efter plånbok

Kristina Nilsson skriver om att vi måste stå upp för den gemensamt finansierade sjukvården

Den svenska skattefinansierade sjukvården är en viktig del av vår välfärd och en stor trygghet för vanligt folk. Vi socialdemokrater vill fortsätta att vara garanten för en rättvis sjukvård där vi får vård efter behov och inte efter plånbok. Med januariavtalet har vi fått en chans att fortsätta den satsning på sjukvården som vi påbörjade…

Läs mer

Etableringsstopp för religiösa skolor -ett steg i rätt riktning

Kristoffer Park, ordförande i Bildningsnämnden välkomnar förslaget om att stoppa nya skolor med religiös inriktning

Vi socialdemokrater i Örnsköldsvik är helt emot skolor med religiös inriktning och har alltid förespråkat avslag på ansökningar från religiösa samfund. För oss har det varit enkelt – skolan och religiösa samfund hör inte ihop. Det står eleverna fritt att ägna sig åt sin tro på sin fritid, men vi anser att svenska skolor ska…

Läs mer

Det blir nog stormigt nästa år

Så här i slutet av året ägnar sig många åt att sammanfatta året som gick och sia om året som kommer. Själv tror jag att 2020 blir ett stormigt år, och detta inte enbart på grund av klimatförändringar. Det har nu gått ett år sedan ”Januariavtalet” slöts och den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Det har…

Läs mer
facebook Twitter Email