VIKTIG NYHET

Semesterstängd expedition

Vår partiexpedition är stängd mellan 2/7 – 3/8. Under denna period kontakta oss i brådskande ärenden på   072-211 29 85 (Carolina  S, ordförande) eller 070-360 80 29 (Erika H, valombudsman)

Läs mer

Mins sista ordinarie riksdagsvecka till ända -klart med S-budget och pensionshöjning

Så var min sista ordinarie riksdagsvecka den här mandatperioden till ända, och jag har blivit avtackad av talmannen tillsammans med ett stort antal andra ledamöter. Det känns fint att så här i slutet av mandatperioden få stärka tryggheten för folk genom flera viktiga beslut. I socialutskottet har vi debatterat och beslutat om två propositioner för…

Läs mer

Kan vi få 8000 fler medarbetare i vården?

Idag är det drygt 100 dagar kvar till valet. Valrörelsen har redan dragit igång med allt vad det innebär. Men innan det är dags att enbart ägna sig åt den återstår några intensiva veckor i Sveriges riksdag, och en spännande vecka i Almedalen. Jag får ofta frågan vad vi egentligen gör i Almedalen, om det…

Läs mer

Stöket i skolan måste stävjas

Det är oroväckande att så få unga vill engagera sig partipolitiskt, då de politiska partierna är grundstenarna i vår demokrati. Det finns betydande skillnader mellan ungdomsförbunden och även i hur killar och tjejer prioriterar olika frågor. Utifrån den vetskapen tackade jag JA till att ta emot en tjej på 14 år som praktikant under förra…

Läs mer

Första maj med Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

PROGRAM/TIDER: 10.00 Frukost på Café UHPanelsamtal med Per Nylén och Peder Björk Moderator: Susanne Silverkraft 11.30 1 maj Tåg: Samling vid Elite hotell 12.00 Avmarsch mot torget 12.15 Manifestation på torget ”Arbetarrörelsens Dag” Representanter från facken går upp på scenen med sin fanor/flaggorkorta appeller:August Lundin inlederIda Karkiainen kort tal Jim Sundelin avslutar och bjuder in…

Läs mer

Snart avgörs det om pensionerna ska höjas

Nu drar det ihop sig till debatt om vårändringsbudget. Den 19 april presenteras vårpropositionen och i juni avgörs det. Vårt förslag är att pensionerna ska höjas, det handlar om respekt för de som byggt vårt land. Vi socialdemokrater har presenterat ett förslag om garantitillägg som skulle ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer…

Läs mer

Vem styr hälso- och sjukvården?

SVT har undersökt hur stor del av väljarna som vet vilka som styr hälso- och sjukvården. Resultatet kan inte beskrivas som annat än nedslående. Ungefär hälften vet inte vilka partier som har makten i deras region. Fyra av fem kan inte namnge en enda regionpolitiker. Jag har inte studerat undersökningen i detalj, men resultatet (som…

Läs mer

Äntligen tas det hänsyn till glesbygden

Denna vinter har varit prövande för många. Det har varit pandemi, höga el-drivmedelspriser som stigit till skyhöga priser, och det pågår ett hänsynslöst anfallskrig mot Ukraina bara 2,5 timmar från oss. Det drabbar även oss i Sverige vilket är en prövning för oss alla. Vi påverkas på många sätt. Emotionellt mår vi dåligt när vi…

Läs mer

Ungas engagemang -en resurs i kampen mot segregation, barnfattigdom och otrygghet

Utifrån rapporter från Myndigheten för barn och ungdom och Rädda barnen som belyser ungdomarnas engagemang och barnfattigdom besökte jag Ungdomar i Kramfors och Malmö.  Analyser och rapporter pekar på att ungdomar idag är samhällsengagerade och vet vad de tycker, en del vill vara med och påverka men generellt är inte unga intresserade av partipolitik. Rapporten…

Läs mer

S-regeringen tar ansvar för flyget

"Förslaget om utökat regionalt stöd till flygplatserna är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har nu alla förutsättningar för att medverka till att utveckla både morgondagens flyg och vår region, skriver vår riksdagsledamot Anna-Belle Strömberg och vår kommunstyrelseordförande Per Nylén

Coronapandemin har försatt majoriteten av de icke-statliga regionala flygplatserna i en svår ekonomisk situation. Den socialdemokratiska regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Därutöver föreslås också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner. De ökade 100 miljoner…

Läs mer
facebook Twitter Email