Medlemsmöte angående Demokratiutredningen (preliminärt)