Sista dag för S-organisationerna att lämna synpunkter på Demokratiutredningen