Insändare

Var finns pengarna till förskolan, Alliansen?

Birgith Olsson Johansson och Kristoffer Park svarar på Alliansens insändare i Allehanda 17/7

  Alliansen i Örnsköldsvik försöker i en insändare i Allehanda 17/7 att förklara bort varför man inte vill satsa på en nybyggnad av förskolelokaler i bl.a. Högland. Argumenten är att nytillskottet av förskoleplatser i området ”bara” blir 6 st samt att förskolan i sig (med åtta avdelningar) blir för stor. Antalet barn i Örnsköldsviks kommun…

Läs mer

Ska äldre kunna välja bort utländska män i hemtjänsten?

Kristina Nilssons krönika tar upp den aktuella frågeställningen om diskriminering i hemtjänsten

För drygt ett år sedan rapporterade Radio Västernorrland om att man i flera av länets kommuner tillät äldre som hade hemtjänst att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det hela ledde till anmälningar till diskrimineringsombudsmannen. För vad väger egentligen tyngst? Den äldres rätt att välja vem som ger vård, eller personalens rätt att inte bli…

Läs mer

Grattis till oss studenter – nu väntar framtiden och ett viktigt val

Emil Nordfjell, ordförande i SSU Örnsköldsvik, skriver om skillnaden för ungdomar mellan socialdemokratisk och moderat politik.

Nu gäller det. Nu tar jag, och många med mig, studenten. Grattis till alla oss! Nu inleds vuxenlivet, och vi står inför många stora beslut kring framtiden. Några av oss börjar på ett nytt, spännande sommarjobb. Kanske väntar ett nytt jobb till hösten? Eller så går flyttlasset till en ny stad och drömutbildningen. Att ta…

Läs mer

Vår tids stora utmaning – psykisk ohälsa

Vi lever i en spännande tid. Aldrig har det funnits så mycket information att enkelt kunna ta del av. Aldrig tidigare har vi kunnat titta in i våra medmänniskors fotoalbum, och ta del av andras privatliv, så som vi kan just nu. Aldrig tidigare har vi bombarderats av alla andras åsikter hela tiden, och aldrig…

Läs mer

Så var det dags för tandläkaren igen…

Läs vår riksdagsledamot Kristina Nilssons krönika om förbättringar i tandvårdsförsäkringen

  Visst är det märkligt hur man kan uppleva att vissa saker kommer mycket oftare än vad de i verkligheten gör? Så är det för mig just nu. Jag går omkring med en irriterande klump av oro i magtrakten, även om jag med åren lärt mig att klara av det bättre och bättre. Nej, jag…

Läs mer

Bra boenden för äldre på landsbygden är inte röstfiske

Replik på insändaren från Linnea Berggren (M) i Allehanda 21/3

Precis som du beskriver så var Sidensjögården och Mogårn uttjänta byggnader, vilket gjorde att varken förvaltningen eller politiken kunde garantera de kvalitetskriterier som krävs för att bedriva vård och omsorg på ett patientsäkert sätt. När Sidensjögården lades ned så var det ett korttidsboende, det som nu föreslås är en ersättningslokal för platserna som finns på…

Läs mer

Varför ska miljonärer ha barnbidrag?

Den här veckan kommer det nya, höjda barnbidraget att betalas ut till 29 000 familjer i Västernorrland.. Det är den första höjningen sen 2006, och det är säkerligen efterlängtat av många. Till och från kommer debatten upp om att barnbidraget borde begränsas och inkomstprövas. Man funderar varför de som har tillräckligt med pengar ändå ska…

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik – värd en nyanserad debatt

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg skriver om kulturhusutredningen (insändare publicerad i Allehanda 8/3)

De senaste dagarna har det i media och på sociala medier varit flera röster som uttryckt sina åsikter om kulturhusutredningen och om det finns behov av ett kulturhus. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att kulturen i vår kommun diskuteras och får ta plats i debatten eftersom det för oss är en viktig fråga….

Läs mer

Vi tar inte från de äldre när arvoden höjs -gode män och förvaltare är viktiga

Annika Westin, Överförmyndare svarar tillsammans med Edit Persson (C) på SD:s insändare om Gode män

När jag läste SD:s insändare tog jag mig för pannan! Ni påstår att ni värnar de äldre och sjuka. Hur kan det vara möjligt när SD inte ens lagt ett förslag till budget för 2018 som visar vad ni vill? Hur kan det vara möjligt när ni inte vill ge godemän och förvaltare justa förutsättningar…

Läs mer

(S)atsningar på vård och omsorg

Tre av våra ledamöter i Omsorgsnämnden skriver om satsningar inom vård-och omsorgen i Örnsköldsviks kommun

(S)atsningar på vård och omsorg 2017 Tack vare statens satsning på stimulansmedel så har vi i omsorgsnämnden fått möjlighet att fortsätta utveckla inom vård och omsorg. Under 2017 får Örnsköldsvik drygt 13,8 miljoner! Vi har under en period provat det vi kallar utredningshemtjänst det innebär, att när en person blir utskriven från sjukhuset kommer den…

Läs mer