Socialdemokraterna presenterar förslag på ny skola i Långviksmon

Pressmeddelande                                           2020-02-19

Skola
Utmaningarna blir allt större när det gäller att rekrytera behörig personal och klara kompetensförsörjningen på mindre skolor, i synnerhet på landsbygden. För att förbättra den möjligheten tittar vi nu på möjligheter för en ny modern skola i Långviksmon. Detta är ett initiativ av Fuab med Dan Nordin i spetsen. Ända sedan vi presenterade att vi skulle utreda skolan i Björnaområdet har en dialog förts med Fuab kring detta.  När det gäller elevunderlaget är det för lågt i framförallt Trehörningsjö, och vi har snabbt sjunkande siffror i Hemling. Förlägger vi en skola i Långviksmon får vi en stabilitet i elevunderlaget, dock i minsta laget.

Nu kommer vi söka politisk majoritet för en rejäl landsbygdsatsning. Vi socialdemokrater är inte bara nöjda med att behålla saker som de alltid varit, utan vågar tänka utanför boxen. Därför är vi nu proaktiva och presenterar den här lösningen. Medborgardialogen kommer självklart att fortsätta och vår förhoppning är att hitta en bred politisk enighet och ett folkligt stöd för en skola i Långviksmon.

Förslaget:
– En modern högstadieskola i Björna
– En ny skola i Långviksmon inklusive utökning av förskola
– Gideåskolan är oförändrad
– Hemlingsskolan och förskolan avvecklas
– Trehörningsjöskolan avvecklas, förskolan blir kvar i Trehörningsjö

Landsbygd
För oss socialdemokrater är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen, och därför är landsbygden prioriterad. De senaste åren har vi exempelvis invigt flera servicepunkter. Dialog förs med Näringslivsenheten kring hur vi kan utveckla den lokala servicen på servicepunkterna, men även bibehålla den service vi redan har. Vi har tagit en ny skola i bruk i Bredbyn, och vi har förhoppningar om en god dialog kring en ny skola i Långviksmon. Vi tror verkligen att detta är en bra väg framåt för att få landsbygden att fortsätta växa, att få människor att vilja flytta hit och för alla ska vara trygga i att det här är en långsiktig satsning. Ett av våra vallöften var att fortsätta satsningen på landsbygden, för att lyckas med kommunens vision och mål måste hela kommunen leva.

Förslaget:

En särskild riktad satsning i Björnaområdet med fokus på inflyttning och kompetensökning

Näringsliv

Vår vision inleds med Vi bygger bäst tillsammans. Detta gäller i alla sammanhang inom hela Örnsköldsviks kommunkoncern. Därför är det viktigt för oss att kroka arm med andra för att hitta de bästa lösningarna för utveckling och tillväxt. Det vi nu gör går helt i linje med detta synsätt. Genom konstruktiv dialog och genom att våga utmana gamla strukturer går både kommunen och näringslivet framåt tillsammans med mod.

Förslaget:

Fortsätta föra tät dialog med näringslivet för att hitta de bästa lösningarna för samhället

Ekonomi

För oss socialdemokrater är det en plikt och en självklarhet att ta ansvar för ekonomin. Det vi ser är att man under lång tid utarmat statens skatteintäkter, och att detta i sin tur drabbar kommunsverige. Det senaste är de skattesänkningar vi socialdemokrater blev tvungna att gå med på i Januariavtalet. Att behöva kompensera skattesänkningar för de som tjänar bäst på kommunal nivå är inget vi vill göra i första taget, då detta slår direkt mot de som redan har det svårt. Vi socialdemokrater känner dock att vi nått en gräns när det gäller besparingar på välfärden, därför vill vi nu bjuda in i första hand Allianspartierna till en diskussion kring en höjning av den kommunala skattesatsen. Vi vill använda en eventuell skattehöjning till i första hand skolan, men även landsbygdsatsningar. Detta eftersom vi ser att det kommer att bli svårt att fortsätta driva kollektivtrafiken om vi inte tillför mer medel, och ser att antalet människor som har det svårt i samhället ökar. 

Förslaget:
Påbörja samtal om att höja den kommunal skatten

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

facebook Twitter Email