(S) har inte bromsat digitala nämndsmöten

Vår ordförande Kristoffer Park kommenterar allianspartiernas anklagelser angående omsorgsnämnden möte idag 18 maj

Idag sammanträder omsorgsnämnden i Örnsköldsvik enligt den mötesplan som lagt för hela året.

I och med den situation som råder där samhället på olika sätt försöker minska risken för smittspridning så har personer i riskgrupperna  +70 mm uppmanats att inte delta fysiskt på olika möten, utan om möjligt istället delta på distans. Lagen ger kommunerna möjlighet att genomföra politiska sammanträden där hela nämnden eller enskilda ledamöter deltar digitalt. Förutsättningen för att kunna ha sådana möten är dock att vissa krav uppfylls, exempelvis att alla som deltar kan göra det på samma villkor när det gäller att kunna se och höra vad som avhandlas samt att nödvändig sekretess kan upprätthållas (då nämndssammanträden inte är offentliga).

För att öppna upp för att nämnderna ska kunna genomföra möten digitalt så fattade också kommunfullmäktige på initiativ av Socialdemokraterna den 30 mars beslut om att tillåta ledamöter att delta på distans. När beslutet fattades fick också kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lösning på hur detta ska genomföras rent praktiskt. I uppdraget fanns också en önskan om att lösningen skulle finnas på plats så snart som möjligt utan att man ger avkall på de säkerhetsmässiga och tekniska delarna som denna nyordning innebär.  Arbetet med att ta fram en lösning har nu resulterat i att samhällsbyggnadsnämnden som första nämnd är först med att pröva detta vid sitt maj möte och att övriga nämnder därefter ska rullas ut eftersom.

Den specifika situationen i omsorgsnämnden, där ett stort antal av ledamöter och ersättare tillhör en riskgrupp är något som vare sig kommunen eller något enskilt parti kan råda över.

Allianspartierna gör i media idag ett utspel där man beskyller Socialdemokraterna för att neka folk att delta på sammanträdena och hindra demokratin. Först och främst är det en allmän rekommendation som gått ut att personer tillhöriga en riskgrupp bör undvika att närvara på fysiska möten. Det är inte något formellt förbud, så om någon trots det vill närvara så är det den ledamotens fulla rätt.

Vi vill vara tydliga med att även vårt parti har ledamöter som tillhör riskgruppen och står inför samma problematik när det gäller möjligheten att närvara. För Socialdemokraterna är det självklart så att alla ska ges möjlighet att delta på politiska möten och i den demokratiska processen och att vi på något sätt skulle utnyttja denna situation för egna syften är en befängd tanke som saknar all grund.

Vi vill också vara tydliga med att vi har haft en dialog med oppositionens företrädare där vi försökt att hitta sätt att lösa problemet och att alla som vill ska kunna delta på omsorgsnämndens möte (digitalt eller fysiskt), trots att kommunens egna digitala lösning ännu inte sjösatts. Från alliansens sida har dock intresset av att hitta en lösning varit svalt och istället väljer man nu att göra partipolitik av detta. Att de tekniska lösningarna inte hunnit bli färdiga till omsorgsnämndens sammanträde ligger utanför vår kontroll och att allianspartierna väljer att misstänkliggöra oss som parti med anledning av detta är ett ful spel som vi starkt tar avstånd ifrån.

Kristoffer Park                                                                                                                   

Ordförande                                                                                           

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

facebook Twitter Email