Majoriteten och MP satsar extra på skolan

 

Mandatperiodens sista budget för 2018, som bildningsnämnden tog 14/12, beslöt S, V och MP (utan stöd av Alliansen) att satsa 10 miljoner extra på förskola och fritids. Satsningen gör vi trots att nämnden visar på ett underskott, vilket vi tar på största allvar. Det underskott som uppstått beror på alla barn som fötts och människor som kommit till vår kommun, vilket vi ser som en positiv utveckling, men som i dagsläget inte har full täckning i budgeten.

Att vi gör denna satsning beror på att vi ser det ytterst viktigt att satsa på våra allra yngsta och deras utbildning och omsorg, oavsett utmaningar i andra delar av verksamheten.

Tyvärr stödde inte Alliansen i Bildningsnämnden, budgeten med ovanstående satsningar. Ej heller något eget alliansförslag till budget presenterades, vilket vi ser som mycket oroande.

Trots detta kommer vi fortsättningsvis satsa på och utveckla Skolverksamhet i Örnsköldsvik.

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla som finns i våra verksamheter, för ett fantastiskt arbete, och tillönska alla en Lugn och skön Jul och ett Gott Nytt År!

 

För majoritetsgruppen i Bildningsnämnden

Birgith Olsson Johansson (S)

Göran Wåhlstedth (V)

Sara Bjurestam (MP)

facebook Twitter Email