Valberedningen föreslår Per Nylén som kandidat till ny kommunstyrelseordförande

Slutgiltigt beslut tas på arbetarekommunens repskap den 15 februari då även listorna till kommunfullmäktigevalet fastställs.

 

2018-01-31

 

Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik föreslår Per Nylén till kandidat som Kommunstyrelseordförande

 

Den politiska valberedningen för Örnsköldsviks Arbetarekommun samt arbetarekommunens styrelse föreslår att Per Nylén, idag vice ordförande i kommunstyrelsen, blir Socialdemokratiska partiets kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Förutom Per Nylén var också omsorgsnämndens nuvarande ordförande Anna Belle Strömberg nominerad som kandidat.

– Vi har haft två kandidater som båda har utomordentliga kvaliteter och som har en lång erfarenhet och rutin inom den kommunala politiken i Örnsköldsvik, säger Arbetarekommunens ordförande Kristoffer Park, tillika ordförande i valberedningen. Det är alltid ett ansvarstyngt arbete att ta fram och föreslå personer till tunga uppdrag av den här arten, därför känns det också bra att vi har såväl en enig valberedning som styrelse som står bakom förslaget.

 

Valberedningens förslag skickas nu vidare till partiets representanskapsmöte som slutgiltigt fattar beslut om vem som ska utses som kandidat. Detta möte hålls den 15 februari och då kommer även partiets listor till kommunfullmäktigevalet att fastställas.

 

 

För ytterligare information:

 

Kristoffer Park

Mobiltelefon:

076-115 83 65

facebook Twitter Email