Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har fastställt listorna inför kommunfullmäktigevalet

Vid Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns representantskapsmöte den 15 februari fastställdes listorna till kommunfullmäktige inför valet i höst

Representantskapsmötet beslutade också att utse Per Nylén, idag kommunstyrelsens vice ordförande, till partiets kandidat som kommunstyrelseordförande inför nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik går till val med två listor för respektive valkrets. Listan för norra valkretsen omfattar 48 namn och listan för den södra 58 namn.

Sedan flera val tillbaka har också kandidaten till kommunstyrelseordförande varit första namn på båda listorna, vilket även representantskapet beslutade ska gälla vid detta val.

Medelåldern för samtliga kandidater är 47,5 år, 48,4 på den norra listan och 46,4 på den södra.

Nedan presenteras samtliga namn på listorna:

Södra listan

PLATS NAMN BOSTADSORT Ålder (på valdagen)
1 Per Nylén Själevad 45
2 Anna Belle Strömberg Kroksta 53
3 Kristoffer Park Mellansel 40
4 Agneta Alenius Madsen Ulvöhamn 45
5 Gunnar Jutterström Själevad 59
6 Carolina Sondell Kroksta 41
7 Jan Olov Häggström Köpmanholmen 60
8 Erika Howcroft Domsjö 37
9 Tom Sundelin Domsjö 60
10 Kristin Ögren Hörnett 64
11 Frat Kandemir Varvet 22
12 Olga Back Domsjö 54
13 Jan Lindstedt Varvet 70
14 Elin Nordfjell Bjästa 23
15 Mikael Sundmark Gullänget 28
16 Anna Karin Sjölund Köpmanholmen 46
17 Jim Sundelin Bredbyn 54
18 Ulrika Karlsson Domsjö 42
19 Hans Gidlund Kroksta 24
20 Annika Westin Bjästa 54
21 Leif Lindholm Bredbyn 60
22 Yvonne Ölund Bjästa 62
23 Emil Nordfjell Köpmanholmen 19
24 Katarina Nylén Själevad 43
25 Håkan Forslund Sidensjö 34
26 Therese Häggquist Åmynnet 27
27 Magnus Strödin Domsjö 37
28 Klara Olsson Umegård Domsjö 19
29 Christian Andersson Bjästa 24
30 Stina Sohlin Domsjö 24
31 Magnus Wester Domsjö 39
32 Marianne Westin Köpmanholmen 65
33 Roger Fjeldseth Skorped 60
34 Matilda Abrahamsson Köpmanholmen 37
35 Zeth Olsson Hörnett 43
36 Britt Westman Domsjö 62
37 Andreas Näslund Själevad 36
38 Christina Andersson Sidensjö 59
39 Kent Lundgren Bjästa 61
40 Ingrid Åström Bjästa 68
41 Viktor Olofsson Domsjö 28
42 Birgitta Westman Sidensjö 62
43 Tore Gidlund Domsjö 67
44 Josefin Lopez Bjästa 25
45 Peter Näslund Bjästa 44
46 Annika Kristoffersson Skorped 49
47 David Björklund Själevad 46
48 Tereza Mills Bjästa 48
49 Lars Nilsson Köpmanholmen 63
50 Maria Olofsson Solberg 56
51 Gösta Svensson Hörnett 70
52 Maja Norman Gullänget 19
53 Olof Ögren Hörnett 66
54 Madeleine Lundgren Köpmanholmen 41
55 Peder Johansson Domsjö 63
56 Ulla Grundberg Larsson Örnsköldsvik 69
57 Mattias Bylund Själevad 28
58 Roger Sandström Åmynnet 67

 

Norra listan

PLATS NAMN BOSTADSORT Ålder (på valdagen)
1 Per Nylén Själevad 45
2 Anna Sundberg Arnäsvall 42
3 Mikael Hedin Bonässund 44
4 Susanne Sturk Svartby 43
5 Tomas Jonsson Trehörningssjö 35
6 Zenitha Nordfjell Örnsköldsvik 45
7 Mattias Öberg Örnsköldsvik 48
8 Kristina Nilsson Örnsköldsvik 53
9 Marcus Sellgren Järved 40
10 Frida Olsson Örnsköldsvik 28
11 Kazim Karkan Örnsköldsvik 47
12 Birgith Olsson Johansson Brösta 55
13 Zouheir Assaf Örnsköldsvik 50
14 Jennifer Lundkvist Husum 23
15 Mustafa Acar Örnsköldsvik 43
16 Maria Westman Järved 41
17 Daniel Bylund Trehörningssjö 27
18 Susanne Silverkraft Bonässund 42
19 Torbjörn Vestman Örnsköldsvik 60
20 Ann Sofie Karlsson Ågren Örnsköldsvik 43
21 Tobias Hermansson Örnsköldsvik 20
22 Lena Kvarnström Brösta 72
23 Welat Acar Örnsköldsvik 23
24 Cina Flarke Örnsköldsvik 46
25 Örjan Forsberg Husum 57
26 Britt Inger Staaf Björna 53
27 Lars Edblad Örnsköldsvik 55
28 Malin Westman Järved 44
29 Jonny Englund Långviksmon 46
30 Helene Andersson Trehörningssjö 54
31 Peter Westin Örnsköldsvik 45
32 Elvy Söderström Örnsköldsvik 64
33 Tommy Rönnkvist Örnsköldsvik 56
34 Marielle Sjölund Trehörningssjö 43
35 Glenn Nordlund Örnsköldsvik 57
36 Maria Lundberg Bonässund 44
37 Per Jonsson Husum 52
38 Marianne Lundström Arnäsvall 72
39 Patrik Lundstedt Järved 31
40 Laila Bylund Brösta 63
41 Michael Axelsson Örnsköldsvik 53
42 Sandra Jonsson Trehörningssjö 39
43 Bruno Sjölund Trehörningssjö 49
44 Gerd Persson Örnsköldsvik 73
45 Nils Gunnar Persson Örnsköldsvik 67
46 Vega Näsström Örnsköldsvik 75
47 Zebastian Olsson Kroksta 38
48 Karin Nordin Örnsköldsvik 63
49 Ingemar Sundström Bjästa 60
facebook Twitter Email