Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola

Pressmeddelande 2018-03-12

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter satsa på skola och förskola

 

  • 14 miljoner kronor extra till Bildningsnämnden för 2018
  • Investering på 50 miljoner kronor för bygge av ny förskola i Högland

 

Bildningsnämnden i Örnsköldsvik har de senaste åren haft en stor ökning av barn och elever i sin verksamhet. Den främsta orsaken är en nettoinflyttning som innebär att nästan 500 fler barn tillkommit i verksamheterna, motsvarande en hel årskull. Prognoserna visar på att denna utveckling kommer att bestå och att toppen inom grundskolan vad gäller antalet elever nås 2021.

 

Då antalet barn ökat har också behoven av personal och lokaler m.m. ökat vilket har inneburit att Bildningsförvaltningen, för att tillgodose dessa behov, i flera fall löst detta med tillfälliga åtgärder som också varit fördyrande och inte heller långsiktigt finansierade. Exempelvis är engångskostnaderna för lokaler 2017 6,2 miljoner kronor och prognosen för 2018 ligger på ca 3,5 miljoner kronor. För att stärka Bildningsnämnden ekonomi innevarande år föreslår därför S+V att nämnden ges ett ettårigt tilläggsanslag på 14 miljoner kronor för 2018.

 

Utifrån det ökade behovet av lokaler också inom förskolans verksamhet, med fler barn inskrivna, vill S+V anslå 50 miljoner kronor för byggandet av en ny förskola i Högland. Förskolan beräknas ha 8 avdelningar med totalt 120 barn, samma dimension som den förskola som nu byggs vid Ängetskolan. Byggstart ska ske så snart som möjligt, med målsättning att enheten ska tas i bruk under senare delen av 2020.

 

 

– Vårt mål att vara en av Sveriges bästa skolkommuner 2020 innebär att vi fortsätter att ge skolan resurser för att nå dithän, säger Birgith Olsson Johansson.

Att antalet barn nu ökat i verksamheten är oerhört positivt och då är det också viktigt att vi från politiken svarar upp mot det växande behovet av bl.a. lokaler, avslutar Birgith Olsson Johansson

 

– Att vi nu kan gå vidare med nästa etapp för utbyggnaden av förskolans verksamhet är väldigt positivt, säger Göran Wåhlstedth, vice ordförande i Bildningsnämnden (V) och fortsätter: Vi investerar i det viktigaste vi har, våra barn och unga, och vår ambition är också att minska barngruppernas storlek samtidigt som vi kan avveckla tillfälliga lokallösningar.

 

 

För vidare information:

Birgith Olsson Johansson (S)

070-609 42 60

Göran Wåhlstedth (V)

070 -338 30 25

 

 

 

facebook Twitter Email