Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill stärka elevhälsan

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och antalet ökar -vi vill göra mer för att motverka detta

 

2018-06-01

Pressmeddelande

Socialdemokraterna vill förstärka elevhälsan i Örnsköldsvik

Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Trenden med allt fler unga med psykisk ohälsa är oroväckande och måste tas på allvar.

– Psykisk ohälsa är inget enskilt problem för den ensamme, utan ett samhällsproblem som berör oss alla. Det innebär att i Sverige är det 200 000 unga som går till skolan och mår dåligt, säger Emil Nordfjell, ordförande i SSU Örnsköldsvik.

Omsatt till Örnsköldsvik skulle det innebära att i runda tal 1000 unga i vår kommun är drabbade.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vill hitta nya metoder att i tid upptäcka barn och elever som mår dåligt. Det viktigt att elevhälsovård och andra aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården kan samarbeta i ännu högre grad för elevens bästa.

– När vi får larmrapporter om att varannan tjej på gymnasiet mår psykisk dålig så måste vi i vuxenvärden reagera och vi socialdemokrater har lyssnat på vårt ungdomsförbund SSU, säger Kristoffer Park, ordförande för Socialdemokraterna i Örnsköldsvik som fortsätter:

– Vi har målet att tillhöra en av Sveriges bästa skolkommuner och då är det oerhört viktigt att våra barn och unga mår bra.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommer att göra rejäla satsningar på elevhälsan och stärka kuratorns roll, framförallt kommer vi att satsa på fler kuratorer och det är rimligt att det ska finnas en kurator tillgänglig när eleven behöver det.

Vi vill också att alla elever har samtal med elevhälsan, det som ibland kallas screening, så att skolan och samhället tidigt har möjlighet att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa.

Förutom detta vill Socialdemokraterna i Örnsköldsvik också erbjuda alla ungdomar som går på gymnasiet sommarjobb inom kommunen. Detta är också ett förslag som SSU lagt och som vi gör till ett vallöfte.

– Det är viktigt att vi ger våra unga möjligheten att prova på yrkeslivet och att tjäna sina egna pengar. På lång sikt kan det också ge en bieffekt genom att fler som lockas av att jobba inom yrken där vi idag redan ser stora behov av att rekrytera nya medarbetare, avslutar Kristoffer Park.

 

 

facebook Twitter Email