Valberedningens förslag till ordförande i kommunstyrelsen och nämnder

Örnsköldsviks Arbetarekommun presenterar valberedningens förslag till ordföranden i de större nämnderna. Beslut tas på Representantskapsmötet i Björna den 25 november.

Kommunstyrelsen: Ordförande Per Nylén

Vice ordförande: Anna-Belle Strömberg

Omsorgsnämnden: Anna Sundberg

Bildningsnämnden: Kristoffer Park

Humanistiska nämnden: Carolina Sondell

Samhällsbyggnadsnämnden: Mikael Malmén

Kultur & fritidsnämnden: Eva Sonidsson

 

facebook Twitter Email