Invigningen av Ängsmarkens förskola 2 september

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har nu tagit ett steg för att infria vårt vallöfte om att bygga ut förskolans lokaler i kommunen! I våra valprogram har vi lovat att bygga ut antalet förskoleplatser, och det var en smått historisk invigning idag av den nya Ängsmarkens förskola i Gullänget. Det var 40 år sedan som kommunen invigde en helt ny förskolebyggnad.

Bygget av denna förskola har skett med stor omsorg att ta till vara varje barns egna unika förutsättningar och med stöd utifrån pedagogisk forskning och läroplanen. En mycket nöjd ordförande Bildningsnämnden, Kristoffer Park, kunde tillsammans med barn och personal klippa bandet och förklara Ängsmarkens förskola som invigd.

– Att få inviga denna förskola med alla fina inne- och utemiljöer känns fantastiskt bra säger Kristoffer och fortsätter: Det är viktiga satsningar för att Örnsköldsvik ska vara fortsatt attraktivt och växa som kommun.

facebook Twitter Email