Ibland är det enkla det svåraste

Som riksdagsledamot får man möjlighet att delta i många olika sammanhang och göra väldigt många olika saker. Något som vi gör ganska ofta är att ordna seminarier. Den här veckan hade jag och ordförande i utskottet anordnat ett seminarium tillsammans med Cancerfonden, om vad vi kan göra för att förebygga cancer.

Visste du att man beräknar att 30 % av all cancer går att förebygga? Det handlar om 20000 människor/år som skulle kunna slippa få en cancerdiagnos. Den främsta orsaken till cancer idag är fortfarande rökningen, tätt följd av övervikt, inaktivitet och alkoholkonsumtion. I vissa länder ser man att övervikt faktiskt håller på att gå om rökning som orsak till cancersjukdom. Det är ett enormt folkhälsoproblem vi ser framför oss.

För det är ju inte bara cancerdiagnoser som man som överviktig har ökad risk för, utan även en mängd andra sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlproblem. För något år sen presenterades siffror som visade att män i Västernorrland var de mest överviktiga i hela landet. Vad det skulle kunna innebära i framtida kostnader, och framförallt mänskligt lidande, är svårt att få ett exakt svar på, men det rör sig om väldigt, väldigt mycket.

De allra flesta är nog ganska väl medvetna om att de skulle behöva äta hälsosammare, röra sig mera, dricka mindre alkohol och inte röka. Men det är enormt svårt för många att ändra sin livsstil. Ibland är det svårt att ens diskutera problemet, för det har ju med våra personliga val och frihet att göra. Jag är övertygad om att vi på alla nivåer behöver göra mera när det gäller att arbeta för förbättrade levnadsvanor. Primärvården, som är den del av hälso- och sjukvården som har ansvar för hälsofrämjande arbete, kommer aldrig att klara detta själva.

Vi kommer att behöva samarbeta mycket mera mellan kommuner, regioner, länsstyrelser, civilsamhälle, företag och den statliga nivån. Mycket tydligt är också att både övervikt och diagnoser kan kopplas till den ojämlikhet som finns i vårt samhälle. Ju kortare utbildning och lägre lön du har, desto större risk för ohälsa och sjukdom. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt.

Vi Socialdemokrater har ett ambitiöst mål om att vi ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Om detta ska bli verklighet måste vi en gång för alla få ett ökat fokus på folkhälsofrågorna och se till att det blir verkstad på alla nivåer. Vi skulle verkligen behöva en nationell kraftsamling kring levnadsvanor. För vi vet ju alla att det här är både enkelt och oerhört svårt på samma gång.

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland