Inga besparingar på “Nattis” och Vårdvux

Bildningsnämndens S-grupp: "Nattis" och vårdvux kommer att fredas från besparingsförslag

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommer inte driva besparingsförslagen gällande Vårdvux och omsorg på obekväm arbetstid (nattis).

Tisdagen den 22 september hade bildningsnämnden samträde under vilket bildningsförvaltningen presenterade besparingsförslag för att nå en budget i balans 2020. För oss socialdemokrater har det funnits ett önskemål om att förvaltningen ska se över samtliga verksamheter i arbetet med att ta fram dessa förslag.

Vår ambition är att redan den 19 november fatta beslut motsvarande den ofinansierade posten på 30 miljoner för att ha en budget i balans 2020. De två förslag vi socialdemokrater redan nu kan meddela att vi inte står bakom gäller Vårdvux samt omsorg på obekväm arbetstid, det som i folkmun kallas nattis. Det har aldrig varit aktuellt för socialdemokraterna att driva en avveckling av dessa verksamheter då vi anser att de är centrala för Örnsköldsviks utveckling.

Vårdvux är otroligt viktigt för att klara personalförsörjning till omsorgen och regionen. Nattis behövs för alla vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid. Vi socialdemokrater kommer inte heller driva frågan om sänkt lärartäthet i skolorna.

Bildningsnämndens S-grupp

facebook Twitter Email