Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

 1. Per Nylén, Själevad, Ordförande
 2. Anna-Belle Strömberg, Kroksta, 1:e vice ordförande
 3. Marcus Sellgren, Järved
 4. Kristin Ögren, Hörnett
 5. Mattias Öberg, Örnsköldsvik
 6. Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 7. Kazim Karkan, Ö-vik.

Ersättare

 1. Britt-Inger Staaf, Björna
 2. Frat Kandemir, Varvet
 3. Susanne Nordin, Arnäs
 4. Jonas Boström, Mellansel
 5. Agneta Alenius, Örnsköldsvik
 6. Jim Sundelin, Bredbyn
 7. Yvonne Ölund, Bjästa

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Kristoffer Park, Mellansel, ordförande
 2. Erika Howcroft, Domsjö  andre vice ordförande
 3. Lars Edblad, Örnsköldsvik
 4. Frida Olsson, Örnsköldsvik
 5. Magnus Strödin, Domsjö
 6. Ulrika Karlsson, Domsjö

Ersättare

 1. Hans Gidlund,  Gullänget
 2. Berit Westman, Bonäset
 3. Emil Nordfjell, Köpmanholmen
 4. Birgitta Häggblad, Husum
 5. Christer Sonidsson, Örnsköldsvik
 6. Carola Persson, Björna

Humanistiska nämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Carolina Sondell, Kroksta,  ordförande
 2. Torbjörn Westman, Örnsköldsvik, andre vice ordförande
 3. Carola Öberg, Husum
 4. Roger Sandström, Åmynnet
 5. Jennifer Lundqvist, Husum
 6. Olle Häggström, Sidensjö

Ersättare

 1. Sandra Jonsson, Trehörningssjö
 2. Bruno Sjölund, Trehörningssjö
 3. Therese Häggquist, Bjästa
 4. Olof Ögren, Hörnett
 5. Laila Bylund, Arnäs
 6. Christian Andersson, Bjästa

Kultur & Fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Eva Sonidsson, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, andre vice ordförande
 3. Jan Andersson, Örnsköldsvik
 4. Olga Back, Domsjö
 5. Ingemar Sundström, Järvvik
 6. Bo Strömstedt, Bredbyn

Ersättare

 1. Mustafa Acar, Örnsköldsvik
 2. Cina Flarke, Örnsköldsvik
 3. Roya Turksoy, Örnsköldsvik
 4. Thomas Wahlström, Skorped
 5. Maria Lundberg, Bonäset
 6. Hemin Kandemir, Varvet

Omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Anna Sundberg, Tjärn, Ordförande
 2. Gunnar Jutterström, Själevad, andre vice ordförande
 3. Susanne Silverkraft, Bonässund
 4. Kent Lundgren, Bjästa
 5. Elin Nordfjell, Bjästa
 6. Örjan Forsberg, Husum

Ersättare

 1. Marianne Vestin, Köpmanholmen
 2. Marielle Sjölund, Trehörningssjö
 3. Zouheir Assaf, Örnsköldsvik
 4. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 5. Tobias Hermansson, Gullänget

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mikael Malmén, Bonäset, ordförande
 2. Annika Westin, Järvvik, andre vice ordförande
 3. Tomas Jonsson, Djuptjärn
 4. Maria Westman, Järved
 5. Domagoj Penava, Domsjö
 6. Ingrid Åström, Bjästa

Ersättare

 1. vakant
 2. Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 3. Jan Lindstedt, Varvet
 4. Nicole Flarke, Örnsköldsvik
 5. Olle Fjeldseth, Bredbyn
 6. vakant

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mattias Öberg, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Malin Malmén, Bonäset
 3. Mats-Åke Olsson, Gullänget
 4. Christina Andersson, Sidensjö

Ersättare

 1. Lars Nilsson, Köpmanholmen
 2. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 3. Hans Gidlund, Kroksta
 4. Marianne Vestin, Köpmanholmen

 

facebook Twitter Email