Ett starkare samhälle. Ett tryggare Örnsköldsvik.

Stärk kommunernas sjukvård

Nu har höstens arbete i riksdagen tagit fart. Allmänna motionstiden är avslutad, budgeten är presenterad och utskottens debatter pågår i kammaren. Allt är precis som vanligt, men ändå inte. Alla riksdagsledamöter arbetar hemifrån, förutom de veckor de har fått tillåtelse att vara på plats. Jag är visserligen stolt över att vi fått arbetet att fungera,…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har träffat överenskommelse kring Budget 2021

Under budgetprocessen har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utifrån de förutsättningar som finns tillsammans kommit fram till en överenskommelse som innebär att Vänsterpartiet kommer stödja den budget som läggs fram av Socialdemokraterna. Budgeten är alltså inte ett majoritetssamarbete, utan en Socialdemokratisk budget som stödjs av Vänsterpartiet. Budgeten innehåller satsningar, men också effektiviseringar inom främst administration. Överenskommelsen som…

Läs mer

Välkommen att delta digitalt på vårt representantskapsmöte!

Som medlem är du välkommen att delta via videolänk på vårt möte den 1 oktober kl. 18.30. Anmäl dig till ornskoldsvik@socialdemokraterna.se så skickas en länk ut till dig dagen innan mötet med instruktion om hur du ansluter dig. Tema på mötet är kommunens budget samt sjukvården i regionen.

Läs mer

En sjujäkla satsning på välfärden

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson kommenterar regeringens budget med stora välfärdssatsningar

Som sjuksköterska och vice ordförande i riksdagens socialutskott blir jag såklart extra glad när satsningar görs på vården och omsorgen. En trygg och säker vård och äldreomsorg har alla rätt till, oavsett vart i landet man bor eller vilken typ av vård man behöver. Men vi vet också att för att vi ska kunna leverera…

Läs mer

Regeringens höstbudget -satsningar på välfärden bra för Sverige och bra för Örnsköldsvik

I den höstbudget som regeringen tillsammans med samverkanspartierna presenterat finns ytterligare satsningar som på ett positivt sätt påverkar våra möjligheter att föra en bra politik i kommunen med en fortsatt satsning på välfärden.

De tillskott på 10 miljarder kronor som nu tillförs kommuner och regioner genom generella och riktade statsbidrag är tillsammans med de statsbidrag som tidigare aviserats bland de största som någon regering gjort. För 2020 har Örnsköldsviks kommun erhållit ca 100 miljoner kronor i utökade statsbidrag bland annat för att kunna lindra effekterna av den pågående…

Läs mer

Vikten av fortsatta satsningar på välfärd och A-kassa

Under våren har den socialdemokratiskt ledda regeringen agerat snabbt och kraftfullt för att skydda människoliv, jobb och välfärd. Nu behöver Sverige stötta den ekonomiska återhämtningen och snabbt få människor i arbete igen. Det kräver stora investeringar i sjukvården och äldreomsorgen och ökad trygghet för den som blivit av med jobbet.

Regeringens och riksdagens åtgärder för att skydda människoliv, jobb och välfärd har varit avgörande under våren. Den socialdemokratiskt ledda regeringen ersätter kommuner och regioner för merkostnader i sjukvård och äldreomsorg till följd av coronaviruset, samtidigt som vi har tillfört historiska tillskott till välfärden på 26 miljarder kronor. För Örnsköldsviks kommun har det inneburit mer än…

Läs mer

Satsningar på välfärden i Örnsköldsvik

Kommunens förväntade resultat för innevarande år 2020 ser ut att bli långt över det budgeterade resultatet +71 miljoner kr vilket gör att vi kan göra satsningar för 35 miljoner kronoer på flera områden.

I juni ifjol lade Socialdemokraterna en budget som innebar ett plus på 71 miljoner kronor. Vi har sett under året hur prognoserna visat ett svagare resultat än så. Samtliga prognoser har legat klart över lagens krav på att minst uppnå ett nollresultat, men ändå varit en bit ifrån budget. Vi är just nu mitt uppe i en…

Läs mer

Carolina Sondell vald till ny ordförande för Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har haft sitt årsmöte och bland annat utsett ny ordförande. På grund av den rådande pandemin genomfördes mötet via digital videokonferens.

Kristoffer Park som varit ordförande de senaste fyra åren har avsagt sig omval. Till ny ordförande i arbetarekommunen valde mötet enhälligt Carolina Sondell. Carolina är idag ordförande för humanistiska nämnden, en post hon tillträdde efter valet 2018. I det civila är Carolina utbildad civilingenjör och har jobbat på industriföretag i Örnsköldsvik innan hon började som…

Läs mer

Det blir ingen vanlig höst

Sommarn har övergått till sensommar och höstens arbete har dragit igång. Jag, precis som många andra, hade verkligen hoppats att allt skulle vara mera som vanligt. Att vi skulle kunna leva, resa och arbeta som vi gjorde innan pandemin slog till. Nu vet vi att så blir det inte. Riksdagen kommer att öppna med fortsatt…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte

För närvarande pågår en demokratiutredning inom Örnsköldsviks kommun där ett förslag på ny politisk organisation lagts fram. Som medlem inbjuds DU till ett medlemsmöte där Demokratiutredningens S-representanter (Carolina Sondell, ordförande i beredningen) presenterar utredningens förslag – och där möjlighet ges att diskutera, lämna inspel och ställa frågor om utredningens förslag. Tid: Tisdag 18 augusti kl….

Läs mer
facebook Twitter Email