Insändare

Snart avgörs det om pensionerna ska höjas

Nu drar det ihop sig till debatt om vårändringsbudget. Den 19 april presenteras vårpropositionen och i juni avgörs det. Vårt förslag är att pensionerna ska höjas, det handlar om respekt för de som byggt vårt land. Vi socialdemokrater har presenterat ett förslag om garantitillägg som skulle ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer…

Läs mer

Vem styr hälso- och sjukvården?

SVT har undersökt hur stor del av väljarna som vet vilka som styr hälso- och sjukvården. Resultatet kan inte beskrivas som annat än nedslående. Ungefär hälften vet inte vilka partier som har makten i deras region. Fyra av fem kan inte namnge en enda regionpolitiker. Jag har inte studerat undersökningen i detalj, men resultatet (som…

Läs mer

Äntligen tas det hänsyn till glesbygden

Denna vinter har varit prövande för många. Det har varit pandemi, höga el-drivmedelspriser som stigit till skyhöga priser, och det pågår ett hänsynslöst anfallskrig mot Ukraina bara 2,5 timmar från oss. Det drabbar även oss i Sverige vilket är en prövning för oss alla. Vi påverkas på många sätt. Emotionellt mår vi dåligt när vi…

Läs mer

Ungas engagemang -en resurs i kampen mot segregation, barnfattigdom och otrygghet

Utifrån rapporter från Myndigheten för barn och ungdom och Rädda barnen som belyser ungdomarnas engagemang och barnfattigdom besökte jag Ungdomar i Kramfors och Malmö.  Analyser och rapporter pekar på att ungdomar idag är samhällsengagerade och vet vad de tycker, en del vill vara med och påverka men generellt är inte unga intresserade av partipolitik. Rapporten…

Läs mer

S-regeringen tar ansvar för flyget

"Förslaget om utökat regionalt stöd till flygplatserna är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har nu alla förutsättningar för att medverka till att utveckla både morgondagens flyg och vår region, skriver vår riksdagsledamot Anna-Belle Strömberg och vår kommunstyrelseordförande Per Nylén

Coronapandemin har försatt majoriteten av de icke-statliga regionala flygplatserna i en svår ekonomisk situation. Den socialdemokratiska regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Därutöver föreslås också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner. De ökade 100 miljoner…

Läs mer

Stoppa vinstjakten i skolan

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson skriver i sin senaste krönika om att det är dags att sätta punkt för de obegränsade vinstuttagen i skolan

Förra veckan kunde vi ta del av ett reportage om hur företaget ”Bergstrands utbildningar” i Bromma kunnat kvittera ut stora belopp från kommunen genom att ge elever godkända betyg på falska grunder. Elever vittnade om att de överhuvudtaget inte deltagit, eller inte kunnat fullgöra kursen. I vissa fall för att det saknades material eller lärare….

Läs mer

Valets viktigaste fråga

Kristina Nilsson reflekterar över vilka frågor som borde vara viktiga för väljarna

Så har vi lämnat 2021 bakom oss och det är inget år jag kommer att längta tillbaka till. Ett år helt präglat av pandemin och dess följder. Utöver pandemin är det nog gängkriminaliteten och skjutningar som fyllt mitt nyhetsflöde till största del. Självklart är det väldigt bekymmersamt att det ser ut som det gör på…

Läs mer

Tankar kring jul

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson skriver om alkoholmonopolets ställning om gårdsförsäljning blir tillåtet

Så har vi tänt det tredje adventsljuset och det är åtta dagar kvar till julafton. Många kallar julen för barnens högtid, och för många barn är det en tid av förväntan och glädje. En möjlighet för lite ledighet, tid att umgås med familj och vänner, och kanske kommer tomten med något som finns på önskelistan….

Läs mer

Ett tack till Stefan Löfven

Det kom som en stor överraskning för mig, när Stefan Löfven i sitt sommartal, meddelade sin avgång. Visst hade jag funderat ibland hur länge han skulle orka, hur många fler kriser han skulle tvingas reda ut, och hur mycket politiskt spel han skulle tvingas hantera i det rådande parlamentariska läget. Och visst hade jag funderat…

Läs mer

Kulturen och föreningslivet i Västernorrland hotas

Efter över en månads väntan har jag nu blivit tilldelad kulturutskottet med ansvars portfölj för folkbildning, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, fritids politik för barn och unga, ungdomsrörelsen, ungdomspolitiken och myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågorna. Som utbildad fritidsledare, med idrott och friluftsliv som profil, och mångårig erfarenhet av att jobba med ungdomar såväl på fritidsgård som inom…

Läs mer
facebook Twitter Email