Insändare

Partiledardebatter, hur ska de se ut i framtiden?

Kristina reflekterar kring om inte det krävs ett nytänk när det gäller formen för politiska debattprogram

Lika bra att jag erkänner direkt. Inte ens jag, som ägnar i princip all min tid åt politik, orkar se en hel partiledardebatt numera. Den senaste i SVT Agenda fick mig åter igen att fundera på om den här typen av upplägg är bra för någon. Att höra Per Bolund och Jimmy Åkesson gräla om…

Läs mer

Glädjande med budgetsatsningar på landsbygden och skogen

Nu har det gått tre veckor sedan jag deltog i mitt första öppnade av Riksdagen. En traditionsrik ceremoni att högtidlighålla ett riksdagsår. De folkvalda går in i mandatperiodens sista riksmöte. Vi är 100 folkvalda Socialdemokrater som fått förtroendet att påverka, skapa debatt och åstadkomma samhällsförändringar i riksdagen.  Det finaste uppdraget man kan få. Det gäller…

Läs mer

Tankar under en ceremoni

Förra veckan hölls Riksdagens högtidliga öppnande. Det var en skön känsla att åter få delta på plats, såsom jag gjort det senaste decenniet. Förra hösten fick de flesta av oss följa ceremonin hemifrån på en bildskärm. Nu hoppas jag att allt går bra med pandemin och att vi så småningom kan komma tillbaka till våra…

Läs mer

Vi ska värna traditioner, men också vara öppen för nya behov

Jan och Ulrika, två av våra kandidater i kyrkovalet skriver om vikten av att ta ställning och rösta i kyrkovalet

Snart är det kyrkoval. Har du bestämt dig, vem du skall du rösta på? Det är inte lätt att förstå vad de olika nomineringsgrupperna står för. Vissa kallar sig opolitiska i kyrkovalet, trots att de är politiskt aktiva i kommuner, regioner och på riksplanet. Har de andra värderingar när de sitter i kyrkofullmäktige, än de…

Läs mer

Lång resa med oväntat mål

Anna-Belle Strömberg, vårt senaste tillskott i riksdagsgruppen från Västernorrland berättar om hur hennes bakgrund och uppväxt fört henne vidare in i politiken

Ett samhälle förändras ständigt och vi människor förändras också med åldern, intressen och med familjesituation. Men några grundmönster är sig lika. Hela tiden hittar man en kamp kring jämställdhetsfrågor och demokratins roll. Min egen resa till att gå med i partiet, grundlades redan som barn. Vi flyttade en del under mina första levnadsår. Det var…

Läs mer

Pandemin är inte över

Så har riksdagsarbetet dragit igång efter en helt fantastisk sommar. Jag har njutit av sommaren på hemmaplan och ser fram emot att komma igång med allt riksdagen har framför sig.  I förra veckan hade socialutskottet sitt första sammanträde, och kalendern fylls åter med digitala möten. Visst, det fungerar hyfsat, men inte är det samma sak…

Läs mer

Vi fortsätter satsa på Örnsköldsvik – 30 mkr i en extra pandemisatsning!

Med anledning av det starka resultatet vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet göra engångssatsningar som skyndsamt ska verkställas under innevarande år. På kommunfullmäktigemötet i juni kommer vi att rösta för att genomföra ett stort antal satsningar:

Få anade att den pågående pandemin skulle påverka oss såhär länge. Många är de som arbetar hårt, och som måste göra uppoffringar för sin, sina nära och käras och samhällets skull. Det är återigen dags för kommunen att göra det vi kan för att återgälda och stötta våra medborgare i den fortsatt svåra tiden, även…

Läs mer

Dags för offentlighetsprincipen i skattefinansierad välfärd

Att de skattepengar som vi avsätter till äldreomsorg ska gå till äldreomsorg, och ingenting annat, är väldigt många medborgare i vårt land eniga om. Därför är det självklart att väldigt många blir upprörda när det visar sig att särskilda stöd, som utbetalats under pandemin för att trygga de äldre, istället blir bonuspengar till redan högavlönade…

Läs mer

Svensk sjukvård kan uträtta storverk när det verkligen gäller

Kristina Nilsson reflekterar över sjukvårdens utmaningar under och efter pandemin

I lördags firade vi första maj. Det andra firandet som måste ske digitalt. Visst, precis som vi får det dagliga arbetet att fungera, får vi också till ett slags första maj firande. Men inte blir det samma känsla av samhörighet, engagemang och kampvilja inför kommande år, som jag upplevt så många gånger. Det känns ungefär…

Läs mer

Fakta måste alltid går före populism

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén replikerar på Moderaternas insändare 30/4

I en insändare från Moderaterna uppmanas de styrande politikerna i kommunen och regionen att handfast göra vad som krävs för att stoppa smittspridningen. Det är nästan komiskt att insändaren kommer just från Moderaterna, eftersom det är med dem (och Liberalerna) som Socialdemokraterna styr i region Västernorrland. Jag är övertygad om att Lena Asplund (M) tillsammans med övriga…

Läs mer
facebook Twitter Email