Insändare

Inga elever ska påtvingas religiösa inslag i skolan.

Insändare från Bildningsnämndens S-grupp

Den 27 april beslutade majoriteten i bildningsnämnden att avstyrka Broskolan AB:s ansökan till Skolinspektionen om att etablera en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik. Vi vill klargöra bakgrunden till vårt ställningstagande. Vi socialdemokrater är i grunden för mångfald. Vi ser gärna fler aktörer inom skolans verksamhet, under förutsättning att de kompletterar den kommunala skolan och har en…

Läs mer
facebook Twitter Email