Pressmedelanden

Pressmeddelande angående (S)-förslag till kommunbudget 2023

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik sammanfattar sitt budgetförslag Måndagen den 28 november fattas beslut i Kommunfullmäktige kring vilken budget som ska gälla i kommunen. Av den anledningen sammanfattar Socialdemokraterna i Örnsköldsvik de viktigaste delarna ur den egna budgeten, samt vilka delar i ÖrnsköldsviksAlliansens budget som upplevs som särskilt oroande. I vårt budgetförslag presenterar vi socialdemokrater i Örnsköldsvik…

Läs mer

+ 184 miljoner kronor -Starkaste resultatet för Örnsköldsviks kommun

Det höga trycket på vår personal och våra verksamheter fortsatte under 2021. Vi har mött stora utmaningar när verksamheter har behövt ställas om med kort varsel på grund av förändrade restriktioner, men tack vare våra medarbetare har vi kunnat fortsätta leverera god välfärd och ett starkt resultat.   Pandemin som gjorde ett stort intryck på…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsviks listor till kommunfullmäktigevalet 2022

Vid Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns representantskapsmöte den 24 januari fastställdes listorna till kommunfullmäktige inför valet i höst. Mötet beslutade också att förstanamnet på båda listorna blir Per Nylén, idag kommunstyrelsens ordförande och andra namnet blir Carolina Sondell, idag kommunstyrelsens vice ordförande.Socialdemokraterna i Örnsköldsvik går till val med två listor, en för respektive valkrets. Båda listorna omfattar…

Läs mer

Avgiftsfria mensskydd till Grund- och Gymnasieskolans elever

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik tillsammans med SSU vill införa avgiftsfria mensskydd för alla elever i grund- och gymnasieskolan därför lägger vi nu en motion i kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige Trots att hälften av Sveriges invånare har en livmoder så finns det fortfarande ett tabu kring mens, många unga känner skam och anser att det är pinsamt att prata med föräldrar och/eller andra vuxna om mensskydd. För en del tjejer sker mensdebuten under den tid hon går i grundskolan. Det är viktigt att…

Läs mer

En fritidsbank för hela Örnsköldsvik drar igång 2022

Inför valet 2018 hade Socialdemokraterna som vallöfte att starta upp en fritidsbank i Örnsköldsvik. Med de satsningar vi har gjort i vår budget har vi kunnat påskynda tillskapandet av en fritidsbank som ger fler barn och unga möjlighet att testa nya sporter och fritidsaktiviteter.”Det känns skönt att kunna infria vårt vallöfte om en fritidsbank”, säger…

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Örnsköldsviks kommun 2022.

2021-06-03 PRESSMEDDELANDE Sammanfattning: Socialdemokraterna, som styrande parti i Örnsköldsviks kommun, lägger nu fram sin budget för kommunen för 2022. Budgeten har tagits fram i dialog med Vänsterpartiet och i enlighet med den överenskommelse som finns mellan de två partierna. Efter ett drygt år med pandemin så finns det på många områden behov av resursförstärkningar utöver…

Läs mer

Kommunens resultat + 115 miljoner kronor 2020

Vår kommunstyrelseordförande Per Nylén kommenterar kommunens resultat för 2020

Pressmeddelande 2021-02-02 Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommenterar kommunens resultat2020 var ett tungt år för många. Vår personal arbetar alltid hårt, men i år har de arbetat hårdare än någonsin, och många verksamheter har varit under hög press under en lång tid.Den alltjämt pågående pandemin har haft stor påverkan på individer, företag, föreningar, och såklart även på…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommenterar skolstrukturutredningen

Pressmeddelande 2021-01-22

Under tisdagen delgav Sweco Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen skolstrukturutredningen. Det är en omfattande utredning som tittat på grundskolan, förskolan och fritidshemmens struktur, och består av förslag på hur en sådan struktur skulle kunna se ut. Det är en utredning beställd av en enig Bildningsnämnd som i juni 2019 gav uppdraget till Bildningsförvaltningen med följande direktiv: –…

Läs mer

Klart med bygget av en ny simhall i centrala Örnsköldsvik, samt renovering av den gamla.

Pressmeddelande 2020-12-15 Under måndagens kommunfullmäktige togs beslut om bygget av en ny simhall i centrala Örnsköldsvik, samt renovering av den gamla.Simhallen i centrala Örnsköldsvik byggdes på 1970-talet och diskussioner kring dess renoveringsbehov har förts i flera år. I Socialdemokraternas budgetdirektiv 2021 har vi avsatt pengar både för bygget av en ny simhall, och även för…

Läs mer

Åtgärder med anledning av Coronapandemin – Örnkort till alla kommunanställda samt stöd till föreningslivet

Pressmeddelande 2020-12-01 Socialdemokraterna i Örnsköldsvik informerar om det aktuella läget i kommunen gällande Covid-19 och ytterligare satsningarIngen av oss ville tro att pandemin skulle hålla på så här länge. Även i vår kommun har smittspridningen ökat, och vi har passerat 400 konstaterade fall. Belastningen inom våra kommunala verksamheter är hög och vi närmar oss 800…

Läs mer
facebook Twitter Email