Pressmedelanden

Majoriteten och MP satsar extra på skolan

  Mandatperiodens sista budget för 2018, som bildningsnämnden tog 14/12, beslöt S, V och MP (utan stöd av Alliansen) att satsa 10 miljoner extra på förskola och fritids. Satsningen gör vi trots att nämnden visar på ett underskott, vilket vi tar på största allvar. Det underskott som uppstått beror på alla barn som fötts och människor…

Läs mer

Första spadtaget för nya skolan i Bredbyn tas imorgon fredag

Ett första spadtag kommer att tas i samband med påbörjandet av en ny skolbyggnad imorgon fredag den 22 september. I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma budget har investeringsmedel avsatts i kommunens budgetplan 2018-2022 för att bygga nya förskolor och skolor. Sammantaget rör det sig om investeringar på ca 250 miljoner kronor.

Bredbynskolans behov av nya lokaler har funnits med i kommunens planering alltsedan den skollokalsutredning som gjordes i början av 2000-talet och som omfattade fyra skolor, Själevad, Bjästa, Björna och Bredbyn, det s.k. projekt S3B. Projektet har inneburit att nya skolbyggnader uppförts i både Bjästa 2006, och i Själevad 2010 för närmare 180 mkr. Renoveringar har…

Läs mer

Örnsköldsviks kommun går med i samarbete för att stärka familjehemmen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har tagit ett viktigt beslut för att stödja och hjälpa en av de mest utsatta grupperna i kommunen – familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vid Humanistiska nämndens sammanträde den 13 juni beslutades att Örnsköldviks kommun går med i en länsgemensam kommunägd organisation för familjehemsvård. Den placeras organisatoriskt hos kommunförbundet i Härnösand….

Läs mer

S och V presenterar gemensamma förslaget till kommunbudget 2018

                       Pressmeddelande                                                       2017-06-02   Budget 2018 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger…

Läs mer

Diskriminering inte OK inom kommunens vård och omsorg

Anna Belle Strömberg, Omsorgsnämndens ordförande kommenterar i ett pressmeddelande från kommunen: – Diskriminering ska givetvis inte förekomma. Det tydliggörs såväl i kommunens personalpolicy som i den likabehandlingsstrategi som kommunstyrelsen antog 2016. Medarbetare och blivande medarbetare ska kunna känna sig trygga i att bli likvärdigt bemötta och ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i anställnings- och…

Läs mer
facebook Twitter Email