Aktuellt

Stöket i skolan måste stävjas

Det är oroväckande att så få unga vill engagera sig partipolitiskt, då de politiska partierna är grundstenarna i vår demokrati. Det finns betydande skillnader mellan ungdomsförbunden och även i hur killar och tjejer prioriterar olika frågor. Utifrån den vetskapen tackade jag JA till att ta emot en tjej på 14 år som praktikant under förra…

Läs mer

Första maj med Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

PROGRAM/TIDER: 10.00 Frukost på Café UHPanelsamtal med Per Nylén och Peder Björk Moderator: Susanne Silverkraft 11.30 1 maj Tåg: Samling vid Elite hotell 12.00 Avmarsch mot torget 12.15 Manifestation på torget ”Arbetarrörelsens Dag” Representanter från facken går upp på scenen med sin fanor/flaggorkorta appeller:August Lundin inlederIda Karkiainen kort tal Jim Sundelin avslutar och bjuder in…

Läs mer

Snart avgörs det om pensionerna ska höjas

Nu drar det ihop sig till debatt om vårändringsbudget. Den 19 april presenteras vårpropositionen och i juni avgörs det. Vårt förslag är att pensionerna ska höjas, det handlar om respekt för de som byggt vårt land. Vi socialdemokrater har presenterat ett förslag om garantitillägg som skulle ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer…

Läs mer

Vem styr hälso- och sjukvården?

SVT har undersökt hur stor del av väljarna som vet vilka som styr hälso- och sjukvården. Resultatet kan inte beskrivas som annat än nedslående. Ungefär hälften vet inte vilka partier som har makten i deras region. Fyra av fem kan inte namnge en enda regionpolitiker. Jag har inte studerat undersökningen i detalj, men resultatet (som…

Läs mer

Äntligen tas det hänsyn till glesbygden

Denna vinter har varit prövande för många. Det har varit pandemi, höga el-drivmedelspriser som stigit till skyhöga priser, och det pågår ett hänsynslöst anfallskrig mot Ukraina bara 2,5 timmar från oss. Det drabbar även oss i Sverige vilket är en prövning för oss alla. Vi påverkas på många sätt. Emotionellt mår vi dåligt när vi…

Läs mer

Ungas engagemang -en resurs i kampen mot segregation, barnfattigdom och otrygghet

Utifrån rapporter från Myndigheten för barn och ungdom och Rädda barnen som belyser ungdomarnas engagemang och barnfattigdom besökte jag Ungdomar i Kramfors och Malmö.  Analyser och rapporter pekar på att ungdomar idag är samhällsengagerade och vet vad de tycker, en del vill vara med och påverka men generellt är inte unga intresserade av partipolitik. Rapporten…

Läs mer

S-regeringen tar ansvar för flyget

"Förslaget om utökat regionalt stöd till flygplatserna är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har nu alla förutsättningar för att medverka till att utveckla både morgondagens flyg och vår region, skriver vår riksdagsledamot Anna-Belle Strömberg och vår kommunstyrelseordförande Per Nylén

Coronapandemin har försatt majoriteten av de icke-statliga regionala flygplatserna i en svår ekonomisk situation. Den socialdemokratiska regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor ska gå till ett tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för driften av regionala flygplatser. Därutöver föreslås också att stödet till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner. De ökade 100 miljoner…

Läs mer

+ 184 miljoner kronor -Starkaste resultatet för Örnsköldsviks kommun

Det höga trycket på vår personal och våra verksamheter fortsatte under 2021. Vi har mött stora utmaningar när verksamheter har behövt ställas om med kort varsel på grund av förändrade restriktioner, men tack vare våra medarbetare har vi kunnat fortsätta leverera god välfärd och ett starkt resultat.   Pandemin som gjorde ett stort intryck på…

Läs mer

Stoppa vinstjakten i skolan

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson skriver i sin senaste krönika om att det är dags att sätta punkt för de obegränsade vinstuttagen i skolan

Förra veckan kunde vi ta del av ett reportage om hur företaget ”Bergstrands utbildningar” i Bromma kunnat kvittera ut stora belopp från kommunen genom att ge elever godkända betyg på falska grunder. Elever vittnade om att de överhuvudtaget inte deltagit, eller inte kunnat fullgöra kursen. I vissa fall för att det saknades material eller lärare….

Läs mer

Socialdemokraterna i Örnsköldsviks listor till kommunfullmäktigevalet 2022

Vid Örnsköldsviks Socialdemokratiska Arbetarekommuns representantskapsmöte den 24 januari fastställdes listorna till kommunfullmäktige inför valet i höst. Mötet beslutade också att förstanamnet på båda listorna blir Per Nylén, idag kommunstyrelsens ordförande och andra namnet blir Carolina Sondell, idag kommunstyrelsens vice ordförande.Socialdemokraterna i Örnsköldsvik går till val med två listor, en för respektive valkrets. Båda listorna omfattar…

Läs mer
facebook Twitter Email