Aktuellt

Första spadtaget för nya skolan i Bredbyn tas imorgon fredag

Ett första spadtag kommer att tas i samband med påbörjandet av en ny skolbyggnad imorgon fredag den 22 september. I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma budget har investeringsmedel avsatts i kommunens budgetplan 2018-2022 för att bygga nya förskolor och skolor. Sammantaget rör det sig om investeringar på ca 250 miljoner kronor.

Bredbynskolans behov av nya lokaler har funnits med i kommunens planering alltsedan den skollokalsutredning som gjordes i början av 2000-talet och som omfattade fyra skolor, Själevad, Bjästa, Björna och Bredbyn, det s.k. projekt S3B. Projektet har inneburit att nya skolbyggnader uppförts i både Bjästa 2006, och i Själevad 2010 för närmare 180 mkr. Renoveringar har…

Läs mer

“Välfärd för skolans elever och de äldre går före vinstjakt”

Vi sätter välfärden och behoven hos våra barn och äldre först. Våra skattepengar ska gå till skola och välfärd – inte till orimliga vinster. Därför kommer regeringen gå fram med ett förslag om vinstbegränsning inom skola och omsorg. Våra äldre blir fler och behöver en trygg omsorg. I skolan har resultaten börjat vända uppåt, en…

Läs mer

Välkommen åter till ett nytt skolår!

Insändare: Så är det dags att hälsa alla elever välkomna tillbaka till skolan efter sommarlovet. För oss Socialdemokrater är det självklart att fortsätta satsa på utbildning eftersom det är nyckeln till människors frihet, arbete och livskvalitet. Den rödgröna regeringen har hittills gjort stora investeringar i skolan. För Örnsköldsviks del handlar det om 45 miljoner i…

Läs mer

Vår riksdagsledamot Kristina Nilssons krönika v. 34-17

Vi satsar på skolan. Efter en (förhoppningsvis) skön sommarledighet har nog de flesta nu återvänt till jobbet. För våra barn och ungdomar är skolstarten här. Själv har jag alltid varit förtjust i hösten och gillade att komma tillbaka och träffa lärare och klasskamrater. Ofta känner jag mig väldigt tacksam för min skoltid. Det var inte…

Läs mer

Örnsköldsviks kommun går med i samarbete för att stärka familjehemmen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik har tagit ett viktigt beslut för att stödja och hjälpa en av de mest utsatta grupperna i kommunen – familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vid Humanistiska nämndens sammanträde den 13 juni beslutades att Örnsköldviks kommun går med i en länsgemensam kommunägd organisation för familjehemsvård. Den placeras organisatoriskt hos kommunförbundet i Härnösand….

Läs mer

S och V presenterar gemensamma förslaget till kommunbudget 2018

                       Pressmeddelande                                                       2017-06-02   Budget 2018 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger…

Läs mer

Diskriminering inte OK inom kommunens vård och omsorg

Anna Belle Strömberg, Omsorgsnämndens ordförande kommenterar i ett pressmeddelande från kommunen: – Diskriminering ska givetvis inte förekomma. Det tydliggörs såväl i kommunens personalpolicy som i den likabehandlingsstrategi som kommunstyrelsen antog 2016. Medarbetare och blivande medarbetare ska kunna känna sig trygga i att bli likvärdigt bemötta och ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i anställnings- och…

Läs mer

Populism gynnar inte eleverna!

Alliansen i Bildningsnämnden har i insändare ifrågasatt en eventuell flytt av åk 3 i Trehörningsjö till Björnaskolan. De ställer en mängd frågor i insändaren som de borde ställa till rektor och förvaltning, vilket de inte gjort och det är mycket förvånande. Frågan lyftes inte ens i nämnden av Alliansen! Vi inom majoriteten värnar alla elevers…

Läs mer

Inga elever ska påtvingas religiösa inslag i skolan.

Insändare från Bildningsnämndens S-grupp

Den 27 april beslutade majoriteten i bildningsnämnden att avstyrka Broskolan AB:s ansökan till Skolinspektionen om att etablera en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik. Vi vill klargöra bakgrunden till vårt ställningstagande. Vi socialdemokrater är i grunden för mångfald. Vi ser gärna fler aktörer inom skolans verksamhet, under förutsättning att de kompletterar den kommunala skolan och har en…

Läs mer

Landstingsledningens besked viktigt för Örnsköldsvik

Uttalande till media 2017-01-12 Landstingsledningens besked viktigt för Örnsköldsvik   Hösten 2015 fanns ett förslag om att BB, barn- och kvinnokliniken i Örnsköldsvik skulle läggas ned. Socialdemokraterna i Örnsköldsvik agerade då för att försöka medverka till att BB och barn- och kvinnokliniken blir kvar vid sjukhuset i Örnsköldsvik. Glädjande nog blev också beslutet i landstingsfullmäktige…

Läs mer
facebook Twitter Email