Aktuellt

Populism gynnar inte eleverna!

Alliansen i Bildningsnämnden har i insändare ifrågasatt en eventuell flytt av åk 3 i Trehörningsjö till Björnaskolan. De ställer en mängd frågor i insändaren som de borde ställa till rektor och förvaltning, vilket de inte gjort och det är mycket förvånande. Frågan lyftes inte ens i nämnden av Alliansen! Vi inom majoriteten värnar alla elevers…

Läs mer

Inga elever ska påtvingas religiösa inslag i skolan.

Insändare från Bildningsnämndens S-grupp

Den 27 april beslutade majoriteten i bildningsnämnden att avstyrka Broskolan AB:s ansökan till Skolinspektionen om att etablera en ny gymnasieskola i Örnsköldsvik. Vi vill klargöra bakgrunden till vårt ställningstagande. Vi socialdemokrater är i grunden för mångfald. Vi ser gärna fler aktörer inom skolans verksamhet, under förutsättning att de kompletterar den kommunala skolan och har en…

Läs mer

Landstingsledningens besked viktigt för Örnsköldsvik

Uttalande till media 2017-01-12 Landstingsledningens besked viktigt för Örnsköldsvik   Hösten 2015 fanns ett förslag om att BB, barn- och kvinnokliniken i Örnsköldsvik skulle läggas ned. Socialdemokraterna i Örnsköldsvik agerade då för att försöka medverka till att BB och barn- och kvinnokliniken blir kvar vid sjukhuset i Örnsköldsvik. Glädjande nog blev också beslutet i landstingsfullmäktige…

Läs mer

Halvtid

  H A L V T I D (S) ÖRNSKÖLDSVIK    Ett axplock av vad vi åstadkommit halvvägs in i mandatperioden: Ur vårt valprogram 2014: ”Att utveckla ”en väg in” för ungdomar – framtidens Navigatorcentrum.”  Kommunen startade i maj upp #Ung utveckling som en plats dit ungdomar kan vända sig för att få hjälp och stöd att hitta vägen till jobb, praktik, studier eller…

Läs mer
facebook Twitter Email