Socialdemokraterna stödjer inte upphandling av personlig assistans

Pressmeddelande 2020 01 31

För oss socialdemokrater är det självklart att det är den enskilde som berörs av LSS-lagen som står i fokus, och att vi allra främst ska bevaka dennes intressen.

Inför arbetet med budget har Välfärdsförvaltningen tagit fram förslag till effektiviseringar i våra verksamheter. Ett av förslagen är att lägga ut personlig assistans på upphandling, vilket skulle innebära att privata utförare bedriver verksamheten. Grundinställningen för oss socialdemokrater är att våra kärnverksamheter i första hand ska drivas i kommunal regi med hjälp av våra gemensamma skattemedel.. I den ekonomiska situation vi befinner oss i är det viktigt att alla verksamheter sätts under lupp för att se om de arbetar på ett effektivt sätt. Olika förslag ska utredas grundligt, men det är viktigt att vi i detta effektiviseringsarbete inte tappar bort vårt fokus på samhällets mest utsatta.

Personlig assistans handlar för oss socialdemokrater om välfärd, trygghet, tillit och kvalitet. Vi vill se ett Örnsköldsvik som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet. Örnsköldsviksborna ska alltid känna att hjälpen finns när man behöver den som mest

”För oss socialdemokrater är kvaliteten för våra brukare och anställningstryggheten för våra medarbetare det allra viktigaste”, säger Anna Sundberg, omsorgsnämndens ordförande, som fortsätter: ”En privatisering skulle i värsta fall vi riskera arbetslöshet och försämrade arbetsvillkor för våra medarbetare, medan sänkt jourverksamhet skulle kunna innebära försämrad trygghet för våra brukare.” Det finns även en osäkerhet kring vad en eventuell upphandling skulle ge för ekonomiska effekter. Idag skulle 33 brukare och ca 200 anställda beröras av en upphandling av personlig assistans. Vi socialdemokrater är inte beredda att riskera den otrygghet det skulle innebära för dessa människor att genomföra en sådan upphandling. Vi vill inte förskjuta vårt ansvar för att LSS-lagen följs, vilket indirekt blir resultatet av en privatisering. Vi vill inte att det ska vara upp till brukare och anhöriga att bevaka sina egna intressen när ansvaret läggs på vinstdrivande privata aktörer.

”Personlig assistans handlar för oss socialdemokrater om välfärd, trygghet, tillit och kvalitet. Vi vill se ett Örnsköldsvik som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet. Örnsköldsviksborna ska alltid känna att hjälpen finns när man behöver den som mest” säger Anna Sundberg. ”Det sammantaget gör att vi socialdemokrater inte kommer att stödja en upphandling av personlig assistans” avslutar Anna.

facebook Twitter Email