Var går din gräns Linnea Berggren?

Per Nylens replik till Linnea Berggren (M) ”Skattebetalarna får pröjsa då S jobbar saktfärdigt och nonchalant” (ÖA 6 mars)

Tack Linnea för att du så tydligt visar den moderata synen på välfärd! Tack vare er moderater så har skatterna sänkts med 240 miljarder per år. För Örnsköldsviks del handlar det om 134 miljoner kronor – pengar som vi tidigare kunde använda till skolan, vården och omsorgen. Våra verksamheter har gjort ett fantastiskt jobb med att effektivisera, spara och gneta för att skapa så mycket välfärd som möjligt med de förutsättningar som du och dina högervänner gett oss. Men det börjar märkas att skattesänkarpolitiken satt sina spår. Jag möter det dagligen när jag träffar medborgare som har behov av äldreomsorg, när jag möter personal som kommer få svårt att orka ett helt yrkesliv. Jag möter det dagligen när jag lämnar barn på skolan, och när oroliga anställda och andra föräldrar ser hur de förväntas springa allt snabbare.

Du kanske har ”lyxen” att slippa se detta, men gör mig då en tjänst – lyssna på personalen och deras fackliga företrädare, lyssna på några av de drygt 12 000 barnen och deras föräldrar, lyssna på våra äldre och deras anhöriga. Du tycks tro att våra lärare, vårdpersonal och övriga anställda glider omkring på en räkmacka och har för lite att göra. Under 2019 fick närmare 100 personer gå hem från Örnsköldsviks kommun, ytterligare närmare 100 riskerar att få gå under 2020. Självklart ska våra kommunala verksamheter växa och minska utifrån behov, och självklart ska vi hela tiden sträva efter effektivitet. Men tack vare en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag och högervännernas mångåriga vurmande för ytterligare sänkta skatter så vill jag diskutera frågan om en justering av skatten (just det – justering, vi kan alltså inrymma en diskussion om hur ytterligare sänkning skulle gynna Öviksborna på samma sätt som de förlorade 240 miljarderna har ”gynnat” oss). Var går din gräns Linnea? Och vari ligger din rädsla att ens diskutera frågan om skattehöjning?

Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email