Landsbygden i fokus när Socialdemokraterna och ÖrnsköldsviksAlliansen utvecklar närarbetsplatserna

Socialdemokraterna och partierna inom ÖrnsköldsviksAlliansen är överens om en landsbygdssatsning där kommunens anställda får välja att arbeta nära sin bostad och samtidigt bidra till det lokala näringslivet

Lokaliseringen till annan plats än stadshusen baseras helt på frivillighet. I dagsläget rör det sig om cirka femtio personer som i varierad grad kommer arbeta hela eller en del av sin arbetstid på någon av närarbetsplatserna i Husum, Bjästa, Bredbyn, Långviksmon eller Gideå. Närarbetsplatserna kommer därmed att finnas kvar på respektive ort och på några ställen utökas de med fler arbetsplatser. De kommer även fortsatt att vara tillgängliga för andra företag och organisationer.

Lokaliseringen till närarbetsplatserna leder inte bara till minskad klimatpåverkan genom minskat resande in till stadskärnan, utan denna satsning kommer också att innebära fler kommunala medarbetare rör sig i orterna, ger underlag för lunchrestauranger och annan service samt möter medborgare i deras vardag.

Vi ser också att satsningen leder till ökad digitalisering och att vi inom kommunen kan vara nytänkande när det gäller våra arbetssätt. Att ett antal av våra medarbetare spenderar en del av sin arbetstid på någon av våra närarbetsplatser kan ge en skjuts åt digitaliseringsarbetet och leda till utveckling som i sin tur kan minska resandet ytterligare.

Satsningen underlättar också vardagen för våra medarbetare. Närheten till hemmet och möjligheten att hinna med både hämtning och lämning av barnen på förskola och fritids förenklar livspusslet och ger de anställda mer tid till familjen. Vi ser därför att möjligheten att förlägga hela, eller delar av, sin arbetstid på någon av kommunens närarbetsplatser utvecklar Örnsköldsviks kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C)

facebook Twitter Email