Välkommen på medlemsmöte

Carolina Sondell

För närvarande pågår en demokratiutredning inom Örnsköldsviks kommun där ett förslag på ny politisk organisation lagts fram.

Som medlem inbjuds DU till ett medlemsmöte där Demokratiutredningens S-representanter (Carolina Sondell, ordförande i beredningen) presenterar utredningens förslag – och där möjlighet ges att diskutera, lämna inspel och ställa frågor om utredningens förslag.

Tid: Tisdag 18 augusti kl. 18.30

Plats: Illusionisten, Gnistan Folkets Hus, Gullänget (coronaanpassad)

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email