Det blir ingen vanlig höst

Sommarn har övergått till sensommar och höstens arbete har dragit igång. Jag, precis som många andra, hade verkligen hoppats att allt skulle vara mera som vanligt. Att vi skulle kunna leva, resa och arbeta som vi gjorde innan pandemin slog till. Nu vet vi att så blir det inte. Riksdagen kommer att öppna med fortsatt reducerad styrka och utan den sedvanliga ceremonin. Vi måste fortsätta att följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och tvätta händerna. Trots det måste vårt arbete fungera.

Samtidigt som vi är mitt uppe i pandemin och behöver bekämpa smittan och begränsa samhällseffekterna, så behöver vi också lyfta blicken och se vilka prioriteringar som är viktigast när vi ska bestämma vad våra gemensamma skattepengar ska gå till.  Coronakrisen har blottat en hel del i vårt samhälle som vi måste ta tag i. Naturligtvis behöver vi också se till att få igång  jobben och samhället på bästa sätt så fort som det bara är möjligt.


Jag har de senaste sex åren  jobbat med det som kanske allra mest förknippas med välfärd. Vår hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.  Corona har verkligen visat hur viktigt det är att de verksamheterna har bästa möjliga förutsättningar, och att vi behöver fortsätta att satsa både nationellt, regionalt och kommunalt.Jag ser också tydligt att beredskapen för kommande kriser måste stärkas och få ett större fokus. Pandemin visar på vikten att vara förberedd på det oförutsägbara. Det är dags att tänka om och tänka nytt när det gäller vård och omsorg. Det fungerar inte med new public management, detaljstyrning och ständigt pressade budgetar. Det är dags att låta personal styra mera i sina verksamheter och ha tillit till deras kompetens. Och vi måste på allvar börja diskutera sjukvården inom äldreomsorgen. Den del som successivt minskat ända sedan ädelreformen.

I dagarna pågår ett intensivt arbete med den budgetproposition som ska läggas fram i höst. För mig är det solklart vad vi behöver prioritera. Vi måste se till att stärka vård och omsorg, både ekonomiskt och genom ett förändrat förhållningssätt.

I dagarna pågår ett intensivt arbete med den budgetproposition som ska läggas fram i höst. För mig är det solklart vad vi behöver prioritera. Vi måste se till att stärka vård och omsorg, både ekonomiskt och genom ett förändrat förhållningssätt. Det måste löna sig bättre att vidareutbilda sig och arbeta i vården. Administrativt krångel måste motverkas och personalen ska ha en bra arbetsmiljö. Sedan måste våra andra trygghetssystem finnas på plats när vi behöver dem. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är grundbultar i ett starkt samhälle där människor kan känna sig trygga. Jag hoppas att det är lika solklart för alla andra, isåfall kan vi se fram emot en budget som på riktigt bidrar till ett starkt samhälle.

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot från Västernorrland 

facebook Twitter Email