Regeringens höstbudget -satsningar på välfärden bra för Sverige och bra för Örnsköldsvik

I den höstbudget som regeringen tillsammans med samverkanspartierna presenterat finns ytterligare satsningar som på ett positivt sätt påverkar våra möjligheter att föra en bra politik i kommunen med en fortsatt satsning på välfärden.

De tillskott på 10 miljarder kronor som nu tillförs kommuner och regioner genom generella och riktade statsbidrag är tillsammans med de statsbidrag som tidigare aviserats bland de största som någon regering gjort. För 2020 har Örnsköldsviks kommun erhållit ca 100 miljoner kronor i utökade statsbidrag bland annat för att kunna lindra effekterna av den pågående coronapandemin.

Regeringens budgetförslag inför kommande år 2021 innebär att kommunen tillförs 76 miljoner kronor ytterligare utöver de ca 60 miljoner som redan anslagits, totalt 136 miljoner kronor som går till att stärka välfärden i vår kommun.

”Vi välkomnar regeringens budgetförslag, det är en klar signal att regeringen menar allvar när man säger att välfärden och den gemensamma sektorn nu prioriteras” säger Carolina Sondell, ordförande för Socialdemokraterna Örnsköldsvik. Som fortsätter:

”Pandemin och dess effekter på lång och kort sikt är svåra att förutse därför känns det mycket tillfredsställande att vi vet att vår S-ledda regering är beredd att ge resurser till kommunerna för att på så vis trygga välfärden och jobben långsiktigt.”

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén är också mycket positiv till dagens besked:

”Kommunens ekonomiska situation för kommande år är ansträngd och som styrande parti har vi känt ansvaret att ha en ekonomi i balans. Därför har vi också både tagit beslut om att minska kommunens kostnader och även diskuterat en skattehöjning.”

”I och med regeringens besked om dessa förstärkningar kan vi förhoppningsvis klara ekonomin med mindre besparingar i våra verksamheter och att en höjning av skatten inte är lika nödvändig” avslutar Per.

Per Nylén 

Kommunstyrelsens ordförande                                                               

Carolina Sondell

Ordförande Socialdemokraterna Örnsköldsvik

facebook Twitter Email