En sjujäkla satsning på välfärden

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson kommenterar regeringens budget med stora välfärdssatsningar

Som sjuksköterska och vice ordförande i riksdagens socialutskott blir jag såklart extra glad när satsningar görs på vården och omsorgen. En trygg och säker vård och äldreomsorg har alla rätt till, oavsett vart i landet man bor eller vilken typ av vård man behöver. Men vi vet också att för att vi ska kunna leverera det krävs stora investeringar framöver. Nu gör regeringen det i och med den budget som finansminister Magdalena Andersson presenterar idag.

Budgeten för 2021 innehåller en ”sjujäkla satsning på välfärden” som statsministern uttryckte det. För Västernorrlands del handlar det om ett tillskott på mer än 300 miljoner kronor. Pengar som till exempel kan användas till att vidareutbilda anställda till yrken där det är brist, rusta vårdcentralerna så att det blir lättare att få en tid eller att göra influensavaccinet gratis. 

Det är ingen hemlighet att mitt hjärta klappar lite extra för äldreomsorgen och vården av äldre. Allt sedan jag fick min första anställning i hemsjukvården på 80-talet i Långviksmon har jag sett både förbättringar och försämringar. Det som faktiskt har försämrats är att de äldre inte alltid får den sjukvård de har rätt till. Det handlar om hur vi organiserat äldrevården och personalens villkor och kompetens. Om personalen inte har bra förutsättningar att utföra sina jobb på ett tryggt och säkert sätt kommer det att leda till exempelvis högre smittspridning. Det är viktigt att komma ihåg att idag sker mer än 25% av sjukvården hos oss i kommunernas regi, och där finns de mest sjuka, sköra gamla.

Därför är de historiskt stora satsningarna på äldreomsorgen i budgeten så bra och viktiga. Det handlar om mer pengar till kommunernas äldreomsorg och satsning på personalen för bättre arbetsmiljö och möjlighet att under arbetstid kunna utbilda sig. Kommunerna i vårt län får över 164 miljoner för att stärka äldreomsorgen och personalen.

Regeringen levererar också flera av Socialdemokraternas vallöften från 2018. Förstärkningar tillförs för att minska de regionala skillnaderna i cancervården samtidigt som tillgängligheten och kvaliteten ska öka. Även ambulanssjukvården ska göras mer jämlik över hela landet. Det är viktiga satsningar för att garantera rätten till en bra vård oavsett om det är i region Västernorrland, Stockholm eller Västra Götaland. 

I mitt uppdrag i riksdagen kommer jag göra allt för att stärka vården och omsorgen, så att de äldre får den bästa vården, de anställda den arbetsmiljö de förtjänar och kommunerna och regionerna resurserna för att kunna utföra det.

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

facebook Twitter Email