Stärk kommunernas sjukvård

Fotograf: Martina Huber

Nu har höstens arbete i riksdagen tagit fart. Allmänna motionstiden är avslutad, budgeten är presenterad och utskottens debatter pågår i kammaren. Allt är precis som vanligt, men ändå inte. Alla riksdagsledamöter arbetar hemifrån, förutom de veckor de har fått tillåtelse att vara på plats. Jag är visserligen stolt över att vi fått arbetet att fungera, men det är onekligen svårt att diskutera, debattera eller förhandla via digitala plattformar. Tyvärr ser det ut som att detta kommer att pågå väldigt länge, för nu rapporterar i stort sett alla regioner att smittspridningen ökar igen. I Jämtland har läget försämrats kraftigt på en vecka och i Uppsala syns också en snabb ökning. I Stockholm har Norrtälje sjukhus gått upp i stabsläge. Det är oroväckande. Det rapporteras också om att smittan åter tagit sig i på äldreboenden. Just det sista gör mig särskilt ont.

90 procent av de som avlidit av Covid 19 är över 70 år, och många av dem har dött på äldreboenden. Otäcka berättelser har dykt upp som handlar om hur äldre rutinmässigt ordinerats palliativ vård utan ens ett läkarbesök. De riktlinjer som tagits fram av socialstyrelsen för prioriteringar inom intensivvården (som handlade om att de sköraste inte skulle skickas till sjukhus) uppfattade jag som ett stöd om det allra värsta skulle hända. Det vill säga att sjukvården skulle överbelastats så till den grad att den inte mäktade med. Men detta har ju faktiskt inte hänt. Även om delar av sjukvården varit tungt belastad är min bild att man klarat det bra. Då borde rimligen dessa prioriteringsanvisningar aldrig använts. Nu har DN:s Maciej Zaremba gjort ett reportage om hur detta hanterats i region Stockholm och det är oerhört skrämmande. Att IVO nu utreder detta så skyndsamt som möjligt är bra, men smittspridningen pågår precis nu och åtgärder behövs snarast.

Därför är jag glad att regeringen prioriterat stora satsningar på regioner, kommuner och äldrevården, men nu vill det till att pengarna verkligen används till det som de är tänkta till och inte till andra kommunala projekt.

Helt klart är det, i alla fall för mig, att de sjukvårdande insatserna måste bli bättre inom kommunal hälso- och sjukvård. Det behövs fler välutbildade undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom äldrevården.

Hälso- och sjukvårdslagen gäller på precis samma sätt i kommuner som i regioner, och där finns inga åldersgränser om när du inte längre har rätt till sjukvård. Och väldigt mycket sjukvård kan ges på plats hos den äldre, tillexempel dropp, syrgas, blodförtunnande och antibiotika. Men det förutsätter att du har tillräckligt med kompetent personal på plats. Det hade uppenbarligen inte region Stockholm och de är knappast ensamma om det. Om jag skulle bli tvungen att lämna min mamma i kommunens omsorgsboende eller anlita hemtjänsten vill jag känna mig trygg med att hon får den vård hon behöver av personal med tillräcklig kompetens. Den tryggheten finns uppenbarligen inte i hela landet idag.

Kristina Nilsson (S) Riksdagsledamot Västernorrland

facebook Twitter Email