Åtgärder med anledning av Coronapandemin – Örnkort till alla kommunanställda samt stöd till föreningslivet

Pressmeddelande 2020-12-01


Socialdemokraterna i Örnsköldsvik informerar om det aktuella läget i kommunen gällande Covid-19 och ytterligare satsningar
Ingen av oss ville tro att pandemin skulle hålla på så här länge. Även i vår kommun har smittspridningen ökat, och vi har passerat 400 konstaterade fall. Belastningen inom våra kommunala verksamheter är hög och vi närmar oss 800 i sjukfrånvaro, vilket är dubbelt så många som samma period förra året. Vi ser att de stödåtgärder vi gjorde i början av året har gett effekt, men nu krävs ytterligare satsningar.
Vår personal arbetar alltid hårt, men i år har de arbetat hårdare än någonsin. Många verksamheter har varit under hög press under en lång tid, och vi imponeras ständigt av personalens uthållighet.

Nu är december månad här, och istället för att bjuda våra anställda på ett julbord eller en julklapp, väljer vi istället att erbjuda våra anställda ett Örnkort på 500 kr som kan användas på 100 olika restauranger och butiker i Örnsköldsvik. Satsningen innebär alltså utöver ett tack till personalen även ett stöd till näringslivet. De företag som ännu inte är anslutna till Örnkortet genom Cesam är välkomna att lämna in sin medlemsansökan för att ha möjlighet att ta del av denna satsning. De som erhåller Örnkortet uppmanas självklart att handla på ett Coronasäkert sätt.
Våra handlare och restauranger gör ett jättejobb med att ställa om sina verksamheter, några exempel på åtgärder är julklappsbilen, en gemensam marknadsplats online, trivselvärdar och möjlighet att boka besök i butiker före och efter öppettiderna. Allt för att möjliggöra en säker julhandel och ett fortsatt levande näringsliv. ”Nu kan vår personal bidra till en levande stad genom att göra sina julinköp lokalt, utan att öka smittspridningen”, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

Det är inte bara personal och näringsliv som har det svårt under pandemin, utan även våra föreningar. Många föreningar har fått ställa in sin verksamhet helt och hållet, andra har kunnat anpassa sig och genomföra delar av sina aktiviteter. I stort sett samtliga föreningar har gjort förluster, och personal har permitterats. Föreningar har förlorat viktiga hyresintäkter, matcher har ställts in och sommarcaféer har haft förkortade öppettider.
Kultur- och fritidsnämnden erhöll på grund av detta extra medel ur potten avsedd för engångssatsningar 2020, varifrån föreningar kunde söka bidrag. Föreningar har även kunnat söka, och i vissa fall erhållit, medel från statliga aktörer. De inkomna ansökningarna överträffade de tillsatta medlen med råge och därför tillför vi nu ytterligare medel, närmare bestämt 2 miljoner kronor att fördela ut till våra föreningar.
”Föreningarna i Öviks kommun är viktiga och uppskattade aktörer, med en bredd vi är stolta över”, säger Eva Sonidsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ”därför anser vi att det är av största vikt att hjälpa dem genom denna utmaning”.

facebook Twitter Email