Socialdemokraterna i Örnsköldsviks julkalender 2020

Här kommer vi att lägga ut samtliga våra “luckor” i vår julkalender 2020 (sidan uppdateras ca en gång i veckan):

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Malmén om karttjänsten där du kan tycka till om den nya översiktsplanen
Vårt kommunalråd Per Nylén om att E4:an ska ledas förbi centrum
Eva Sonidsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden om kommunens stöd till föreningslivet
Anna Sundberg, ordförande i omsorgsnämnden om Äldreomsorgslyftet
Vår partiordförande Carolina om varför du ska gå med i partiet!
Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park om våra satsningar på elevhälsan
Vårt kommunalråd Anna Belle Strömberg om landsbygdens utveckling
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Sonidsson om bygget av ny simhall
Vårt kommunalråd Per Nylén om det tillväxt och byggprojekt i kommunen
Anna Sundberg, ordförande i omsorgsnämnden berättar om en god och nära vård för våra medborgare i kommunen
Ordförandegruppens luciahälsning
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Malmén berättar om vår satsning för att förbättra planarbetet i kommunen
Carolina Sondell och Kristoffer Park om planerna på en föräldrastödskedja!
Bildningsnämndens ordförande om satsningar på Komvux och yrkesvux
Vårt kommunalråd Anna-Belle Strömberg om klimatarbetet i kommunen och i vårt budgetförslag för 2021
Eva Sonidsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden berättar om vårt vallöfte att inrätta en Fritidsbank

Vår ordförande Carolina Sondell berättar om vår julkalender!

Vårt kommunalråd Per Nylén om löften till näringslivet i kommunen
Omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg om vår satsning på äldreboendeplatser
Mikael Malmén vår ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättar om utbyggnaden av Gång- och cykelvägar
Humanistiska nämndens ordförande Carolina Sondell om projektet En kommun fri från våld
Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park om skolsatsningen i Björna
Lucka nr 2 Anna-Belle Strömberg om arbetet för ett mer jämställt samhälle
facebook Twitter Email