Välkommen till medlemsmöte!

Hej!

Som medlem inbjuds du till ett medlemsmöte där vi kommer att informera och ge möjlighet att komma med synpunkter på den demokratiutredning som arbetat med översyn av den politiska organisationen i Örnsköldsviks kommun.

Mötet sker digitalt via videokonferensprogrammet Zoom.

Onsdag 20 januari kl. 18.30 –  ca 19.30

Inbjudan har gått ut till alla medlemmar med epost, om du som medlem inte fått inbjudan och önskar delta, maila till ornskoldsvik@socialdemokraterna.se och uppge ditt namn så skickar vi ut länk till videomötet samt en sammanfattning av förslaget.

Bakgrund:

I början av 2019 tillsatte kommunfullmäktige en s.k. beredning (”Demokratinberedningen” eller ”DEMU”) med representanter från partierna i kommunfullmäktige. Beredningen har jobbat med att se över hur den politiska organisationen ska se ut inför kommande mandatperiod. Nu har beredningen lagt fram ett förslag som går ut på remiss till de politiska partierna och även kommunens förvaltningar.

Välkommen att delta!

facebook Twitter Email