Kommunens resultat + 115 miljoner kronor 2020

Vår kommunstyrelseordförande Per Nylén kommenterar kommunens resultat för 2020

Pressmeddelande 2021-02-02


Socialdemokraterna i Örnsköldsvik kommenterar kommunens resultat
2020 var ett tungt år för många. Vår personal arbetar alltid hårt, men i år har de arbetat hårdare än någonsin, och många verksamheter har varit under hög press under en lång tid.
Den alltjämt pågående pandemin har haft stor påverkan på individer, företag, föreningar, och såklart även på vår kommunala verksamhet. Trots att vi haft ett påfrestande år är det viktigt att det är ordning och reda i kommunens ekonomi. Viktiga politiska beslut och vår fantastiska personal som kämpat hårt med att hålla i våra gemensamma skattemedel har en stor del i det resultat kommunen nu kan uppvisa.
Kommunens resultat är +115 miljoner kronor. Det är ett mycket starkt resultat, och detta efter att vi genomförde satsningar på 35 miljoner kronor i slutet av året. De engångssatsningar vi gjorde gick bland annat till vägunderhåll, föreningsstöd, upprustning av friluftsleder och nya inventarier till offentliga lokaler, exempelvis till våra skolor.
Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har under pandemin riktat olika stöd till kommuner och regioner, vilket har varit mycket behjälpligt under det gångna året. En lyhörd regering som tillsammans med samverkanspartierna sett behoven och kompenserat välfärden har gett stor effekt på den kommunala ekonomin och de möjligheter vi haft och fortfarande har.
2020 har som sagt varit ett påfrestande år för de flesta. Nu ser vi framåt, och vi ska både våga effektivisera och våga satsa. Det är så vi utvecklar en kommun och visar framtidstro.


Per Nylén (S), Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email