Bra möjligheter till fortsatt utbildning i Örnsköldsvik

Kommunstyrelsens vice ordförande Anna Belle Strömberg skriver om de nya YH-utbildningar som kommer att starta. Publicerad i ÖA 3/3.

Under de kommande åren kommer kompetensförsörjningen vara en nyckel till utveckling och tillväxt för såväl offentlig och privat verksamhet. Vi behöver därför verka för att högre utbildningar, inklusive yrkeshögskola, finns tillgängliga för vårt näringsliv och att fler utbildningar förläggs till Örnsköldsvik. En bra början är de avtal som under 2019 tecknades med Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Örnsköldsvik ska vara en aktiv part i dessa samarbeten, och också söka ännu fler.

Att kunna bo kvar i Örnsköldsvik och samtidigt nå personlig utveckling och nya jobbmöjligheter via utbildning är en viktig pusselbit både för att skapa framtidstro, och för en levande stad och landsbygd. Genom samverkan med lärosäten och utveckling av lärcentrum möjliggör vi att fler når en högre utbildning. Med hjälp av olika nätverk och organisationer som till exempel IKT-nätverket, Attraktiv Arbetsmarknad, Utbildningsanordnare i Örnsköldsvik, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren skapas dialog som resulterar i utveckling av yrkeshögskolan och initiativ till nya ansökningar.

Vilka utbildningar som beviljats i Örnsköldsvik har nu tillkännagivits. Distansutbildningen Hydraultekniker förlängs, och en ny utbildning till provtekniker inom maskinutveckling tillkommer. En utbildning som varit ett starkt önskemål från industrin är CAD-ingenjör inom processindustrin, och även denna har glädjande nog godkänts för start i Örnsköldsvik. Fortsatt förtroende ges till utbildningarna Medicinsk fotterapeut, kyrkomusiker, Musikmakarna och Produktionsutveckling industri 4.0, vilket är ett bevis på utbildningarnas höga kvalitet. En extra glädjande nyhet är att vi nu kan erbjuda en ny yrkeshögskoleutbildning inom IT, det vill säga systemutvecklare inom .Net med AI-kompetens, som kommer starta i Örnsköldsvik höstterminen 2021!

Dessa utbildningar är ett steg i helt rätt riktning och kommer direkt både våra medborgare och arbetsgivare till nytta. Genom ett ökat utbud av eftergymnasiala utbildningar ger vi medborgarna möjlighet att fortsätta utbilda sig på sin hemort, och ökar kompetensförsörjningen till vårt näringsliv.

Anna-Belle Strömberg (S),

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

facebook Twitter Email