Arbetarekommunen har haft sitt årsmöte

Söndag 14 mars höll Arbetarekommunen sitt årsmöte digitalt. Ett 60-tal medlemmar och ombud var uppkopplade till mötet denna söndagseftermiddag. Med van hand lotsade ordförande Olle Häggström mötet genom dagordningens olika punkter.

Speciellt inbjuden gäst var Jesper Eneroth, gruppledare för (S) i Kyrkomötet. Jesper pratade om det kommande kyrkovalet och varför det är viktigt att partiet ställer upp och engagerar sig i Svenska kyrkan.

Årsmötet gästades också från partidistriktet av Stefan Dalin som tog upp det politiska läget i landet och för partiet. Elina Backlund Arab och Stefan Dahl från regionen gav mötet information om de besparingsförslag som lagts inom sjukvården i regionen. Förutom informationspunkterna behandlades årsredovisning och verksamhetsberättelse, samt förrättades val till styrelsen och andra partiuppdrag . Nya som valdes in i styrelsen som ledamot eller ersättare är facklig ledare Peter Taleryd, Frat Kandemir, Jan Lindstedt, Bruno Sjölund och Jennifer Lundquist. Som ny kassör valdes Anna Sundberg och som ny studieorganisatör valdes Maria Gröndahl.

Slutligen fastställdes också de två listorna för kyrkovalet i höst för de nya pastoraten, som bildas i och med att sex pastorat slås samman till två. Totalt är det drygt 80 kandidater som finns med på båda listorna. Dessa kommer att presenteras vid ett senare tillfälle samtidigt som vi presenterar vårt lokala kyrkovalsprogram.

Ett långt årsmöte med mycket innehåll men med tålmodiga deltagare gjorde detta till ett bra årsmöte!

facebook Twitter Email