Fakta måste alltid går före populism

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén replikerar på Moderaternas insändare 30/4

I en insändare från Moderaterna uppmanas de styrande politikerna i kommunen och regionen att handfast göra vad som krävs för att stoppa smittspridningen. Det är nästan komiskt att insändaren kommer just från Moderaterna, eftersom det är med dem (och Liberalerna) som Socialdemokraterna styr i region Västernorrland. Jag är övertygad om att Lena Asplund (M) tillsammans med övriga Moderater, Socialdemokrater och Liberaler gör precis allt de kan för att förhindra smittspridning.

Men vi måste vara realistiska och inse att den oerhört tuffa utmaningen, att förhindra smittspridning och vårda de som insjuknat, ligger hos alla de som jobbar inom vården och inom våra kommunala verksamheter. Det personliga ansvaret att följa restriktioner och rekommendationer är dessutom fundamentalt för att förhindra smittspridning.

Om det fanns en färdig handfast lösning att ta till för att stoppa smittspridningen är jag övertygad om att den här pandemin redan skulle vara över. Det tror jag Moderaterna är väl medvetna om, i synnerhet eftersom Jeanette Karlsson själv är förtroendevald för Moderaterna i regionen.

Det är viktigt att inte låta ”handlingskraftig panik” gå före kunskapsbaserade analyser. De beslut vi fattar i kommunen är väl avvägda och vi lyssnar på experter både från det regionala smittskyddet och Folkhälsomyndigheten. De är inte självutnämnda experter eller självutnämnda epidemiologer – de har en anställning utifrån sin expertis.

Jag vill i sammanhanget rikta ett tack till Anna-Britta Åkerlind (C), som till skillnad från Moderaterna vet bättre än att politisera en kris av denna storlek. I en kris som denna känns det tryggt att oppositionen i kommunen leds av C, inte M. Populism inger vare sig förtroende eller trygghet.

Under året har en rad beslut tagits för att hantera pandemin och minimera smittspridningen. Nu senast beslutet om att införa vistelseförbud på tre platser inför Valborg, eftersom vi ser att det där finns ökad risk för folksamlingar under helgen.

Det som är gemensamt för samtliga beslut som fattats är att vi alltid stämmer av med vårt regionala smittskydd och Folkhälsomyndigheten – där finns som sagt experterna! Vi har också valt att hantera pandemin i så stor utsträckning som möjligt inom ordinarie verksamhet och organisation.

Vad är det då för kraftfulla åtgärder som Moderaterna saknar? Det enda förslag jag kan dra mig till minnes att ni bidragit med är frågan som ni drivit om att gå emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller serveringstider för alkohol. Är det fler initiativ av den typen som saknas enligt er moderater? Under pandemin har kommunen gjort ett antal insatser för att stötta näringslivet, inte minst restaurangnäringen. Vi utvärderar ständigt möjligheterna till ytterligare insatser, och vill självklart göra insatser som underlättar för våra företagare under denna svåra tid. Att frångå Folkhälsomyndighetens rekommendationer är dock fel väg att gå.

Jag uppmanar er att fundera över de konsekvenser som kan uppstå för barns trygghet och utveckling, närings- och arbetslivet samt folkhälsan om man utan analys ska stoppa smittspridningen med tomma, populistiska påhopp. Fakta måste alltid gå före populism!

Avslutningsvis vill jag tacka alla som sliter hårt i regionens och kommunens verksamheter – ni gör alla ett fantastiskt jobb för allas vår trygghet! Jag vill också uppmana alla att ta sitt ansvar och följa myndigheternas rekommendationer noggrant – tillsammans kan vi få bukt med smittspridningen och ta oss igenom pandemin.

Per Nylén (S), Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email