Vi fortsätter satsa på Örnsköldsvik – 30 mkr i en extra pandemisatsning!

Med anledning av det starka resultatet vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet göra engångssatsningar som skyndsamt ska verkställas under innevarande år. På kommunfullmäktigemötet i juni kommer vi att rösta för att genomföra ett stort antal satsningar:

Få anade att den pågående pandemin skulle påverka oss såhär länge. Många är de som arbetar hårt, och som måste göra uppoffringar för sin, sina nära och käras och samhällets skull. Det är återigen dags för kommunen att göra det vi kan för att återgälda och stötta våra medborgare i den fortsatt svåra tiden, även om vi börjar se ett ljus i slutet av tunneln.

Budgeten för 2021 antogs i oktober 2020 av Kommunfullmäktige. Resultatet uppgick då till +71 miljoner kronor. Det senast prognosticerade helårsresultatet för kommunen 2021 uppgår till hela +153 miljoner kronor.

Med anledning av det starka resultatet vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet göra engångssatsningar som skyndsamt ska verkställas under innevarande år. På kommunfullmäktigemötet i juni kommer vi att rösta för att genomföra ett stort antal satsningar:

Vi vill göra extra stödinsatser för de mest utsatta. Vi vill även satsa medel för personalfrämjande åtgärder. Vidare vill vi göra en satsning på framtidens arbetsliv och ytterligare digitalisering, efter pandemin kommer inte arbetslivet nödvändigtvis behöva se likadant ut som det gjort tidigare. Vi vill även göra en landsbygdsatsning, exempelvis utveckla servicepunkterna så att de på rätt sätt möter de behov som finns ute i våra bygder.

Vi vill också stötta till det lokala näringslivet som sliter hårt under pandemin. Stödet ska motsvara kostnaden för vissa lagstadgade taxor och avgifter.

För våra barn och ungas skull vill vi sätta in extra insatser för att snabbare kunna motverka den utbildningsskuld som upparbetats under pandemin. Vi vill komplettera vår tidigare satsning på arbetskläder och skor till anställda inom våra verksamheter samt göra IT-satsningar. Vi vill satsa extra pengar på underhåll samt inventarier och utemiljöer inom skolan.

Med satsningarna kan vi också påskynda Fritidsbanken som ger barn och unga möjlighet att testa nya sporter och fritidsaktiviteter, en plats som kommer fungera som en mötesplats för unga. Vi vill ge ytterligare stöd till våra föreningar, och säkerställa kostnadsfria sommaraktiviteter för barn och unga. Satsningarna går också till att säkerställa feriejobb för ungdomar i ÅK 1 och 2 på gymnasiet. Ytterligare satsningar ska också göras på fritidsanläggningar, både vara egna och föreningars anläggningar.

Socialdemokraterna vill vidare satsa på elcyklar inom omsorgen, förbättra allmänna miljöer och genomföra vägunderhåll. Samtliga satsningar ska göras med klimatet i fokus, och där det är möjligt ska lokala leverantörer prioriteras. Den totala kostnaden för dessa satsningar uppgår till 30 miljoner kronor.

Dessa satsningar kommer innebära en märkbar förbättring för våra medborgare, barn och unga och företagare. Konsekvenserna av att inte genomföra dessa satsningar betalar näringslivet, våra anställda och våra barn och unga. Alliansens tre partier var inte beredda att ta upp detta ärende på förra KF. Vi kan respektera detta, men hoppas att de nu är mogna att ställa sig bakom dessa satsningar som behöver göras i närtid. Nu är det upp till övriga partier att ta ställning i frågan, och rösta för våra medborgares bästa.

Per Nylén (S),                                          Anna-Belle Strömberg

Kommunstyrelsens ordförande         Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

facebook Twitter Email