Information om kyrkovalet

Den 19 september är det val i Svenska Kyrkan. Socialdemokraterna ställer upp i samtliga tre val till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och pastoraten i Örnsköldsvik (södra och norra). Mer information om valet, vårt kyrkopolitiska program och kandidater hittar du här https://www.oviks-ak.se/?page_id=1450

facebook Twitter Email