Pandemin är inte över

Så har riksdagsarbetet dragit igång efter en helt fantastisk sommar. Jag har njutit av sommaren på hemmaplan och ser fram emot att komma igång med allt riksdagen har framför sig.  I förra veckan hade socialutskottet sitt första sammanträde, och kalendern fylls åter med digitala möten. Visst, det fungerar hyfsat, men inte är det samma sak som att kunna vara på plats i riksdagen. Jag hade verkligen hoppats på att vi skulle kunna återgå till mer normala arbetsformer, men än är pandemin inte över. Vid vårt först sammanträde fick vi en gedigen genomgång av Socialministern och Folkhälsomyndigheten om det rådande läget. Det är väldigt glädjande att regionerna lyckats så bra med vaccinationerna, men det förvånar mig att det fortfarande är så pass många som avstått. Vaccinet är ju den enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med smittspridningen, men framför allt för att skydda oss mot allvarlig sjukdom. På nätet översköljs jag av desinformation från alla möjliga håll. Konspirationsteorierna flödar. Det är sorgligt att konstatera att de som vårdas på sjukhus med Covid i huvudsak är personer som skulle kunnat vaccinera sig, men avstått. Ute i samhället uppför sig alltför många som att pandemin är över. De råd som fortfarande gäller om att hålla avstånd, noggrann hygien, undvika trängsel osv. tycks ha glömts bort. Jag hoppas att alla inser att hösten, och hur vi hanterar detta, blir avgörande för hur pandemin fortsätter att utvecklas.

På tal om hösten. Det kommer att bli en intensiv höst. Det politiska läget inför arbetet med att ta fram en budget för 2022 är allt annat än stabilt. Vänsterpartiet ställer krav på budgetens innehåll och centerpartiet kräver att (V) inte får inflytande. Dessutom kan det hela avgöras av en politisk vilde som är vågmästare i det nya politiska landskapet. Det blir sannerligen en utmaning att få ihop det hela.  Det lär också bli en liknande utmaning i utskotten i varje enskilt ärende. Att säkra majoritet för varje förslag utifrån det rådande läget kommer att kräva mycket arbete.

Det första jag har att hantera är en förlängning av pandemilagen. Jag hade verkligen hoppats att den inte skulle behöva förlängas, men tyvärr är det nödvändigt. Självklart är det inte enkelt att fatta beslut om en lag som inskränker människors friheter, det måste göras med noggranna överväganden, och gälla under en så begränsad tid som möjligt, och jag hoppas att vi aldrig behöver använda den.

Just i arbetet med pandemirelaterade frågor tycker jag att vi har ett gott samarbete med samtliga partier i socialutskottet. Jag hoppas verkligen att det kan fortsätt så, för det kommer att gagna Sveriges innevånare bäst. Det finns tillräckligt med politiska skiljelinjer i andra frågor där vi kan strida.

Men det viktigaste av allt just nu är att vi fortsätter följa myndigheternas råd och att alla som får möjlighet vaccinerar sig.

Kristina Nilsson, riksdagsledamot Västernorrland (S)

facebook Twitter Email