Vi ska värna traditioner, men också vara öppen för nya behov

Jan och Ulrika, två av våra kandidater i kyrkovalet skriver om vikten av att ta ställning och rösta i kyrkovalet

Snart är det kyrkoval. Har du bestämt dig, vem du skall du rösta på?

Det är inte lätt att förstå vad de olika nomineringsgrupperna står för. Vissa kallar sig opolitiska i kyrkovalet, trots att de är politiskt aktiva i kommuner, regioner och på riksplanet. Har de andra värderingar när de sitter i kyrkofullmäktige, än de har som politiker? Hur skall ni väljare veta? Tillhör man ett parti som på riksplanet kan tänka sig att samarbeta med partier som anser att människor har olika värde, har man då inte de värderingarna med sig i kyrkans värd?

Många aktiva liberaler och kristdemokrater har tagit avstånd från partierna, vilket verkligen hedrar dem. Vi socialdemokrater har alltid och kommer alltid att stå upp för vår demokrati. Vi slår vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan, som baserat på Jesu ord i Nya Testamentet, står upp för alla människors lika och okränkbara värde. Vår värdegrund som socialdemokrater är förenlig med den kristna läran och en garanti för att du vet vad vi står för.

Vårt uppdrag är att verka för att de kristna och socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet kan förverkligas. Som att barnaktiviteter skall vara avgiftsfria, alla skall vara välkomna till kyrkan inte bara uttalat kristna troende, vi skall förvalta fastigheter och skogar på ett långsiktigt hållbart sätt med mera.

Församlingarna skall värna om sina traditioner, men också vara öppen för de nya behov som den moderna människan kan ha. Vi lever i en tid där många känner osäkerhet och mår psykiskt illa, här kan kyrkan spela en viktig roll. Många söker sig till kyrkan idag, när nationella eller personliga katastrofer inträffar. Rösta den 19:e september. Ger du din röst till oss vet du vilka värderingar som vi kommer att basera vårt arbete på.

Styrelsen i Domsjö Socialdemokratiska förening genom:

Ulrika Karlsson, ordförande                     

Jan Lindstedt, Sekreterare

facebook Twitter Email