Glädjande med budgetsatsningar på landsbygden och skogen

Nu har det gått tre veckor sedan jag deltog i mitt första öppnade av Riksdagen. En traditionsrik ceremoni att högtidlighålla ett riksdagsår. De folkvalda går in i mandatperiodens sista riksmöte.

Vi är 100 folkvalda Socialdemokrater som fått förtroendet att påverka, skapa debatt och åstadkomma samhällsförändringar i riksdagen.  Det finaste uppdraget man kan få. Det gäller att förvalta förtroendet väl för om knappt ett år är det dags för val igen och möta väljarna.

I dags datum jag har inte blivit tilldelat något utskott ännu, så i väntan på det har jag använt en del av tiden till att besöka några näringar i vårt län för att få mer kunskap kring deras verksamheter och vilka utmaningar dom står inför.

Efter en inbjudan av LRF gick första besöket var till Lina Westerlunds fina mjölkgård i Selånger och potatisodlaren Junigard i Njurunda. Här fick jag ta del av livsmedelsproduktionens betydelse för Västernorrland, deras utmaningar i form av bidrag, lagar, skador och sjukdomar som drabbar djur och grödor samt deras framtidsvisioner.

Därefter gick besöket till representanter från skogsindustrierna och Holmen i Örnsköldsvik.  Ett intressant besök som beskrev hur vi kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt i skogen med att värna mångfalden av livsmiljöer och arter som finns i skogen.

När det gäller den gröna omställningen från skogens råvaror blev Metsä Board Husum nästa stopp. Intressant att se hur förpackningslösningar utvecklas och produceras för att möta framtidens krav.

Centralt i samtliga besök, oavsett verksamhet så var klimatet, landsbygdsperspektivet, utsläpp, jobben, kompetensen och klimatsmarta lösningar viktiga frågor samt att näringslivets roll i den gröna omställningen och skapa framtidens arbetstillfällen var avgörande.

Därför gläder det mig att i Socialdemokraternas förslag på budget finns flera stora satsningar när det gäller att hela landet ska leva och kraftfulla satsningar på skogen, skydda värdefull natur och utveckla skogspolitiken.

Satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk.

Det kommer att krävas stora investeringar i hållbar teknik om vi ska nå miljömålen och främja omställningen till mer cirkulär och biobaserad ekonomi med nettonollutsläpp till 2045.

Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar i industrin, så stärker vi den gröna industriella revolutionen.

För oss socialdemokrater är det genom gemensamma samhällsförändringar vi bäst minskar våra utsläpp. Klimatomställningen får aldrig reduceras till ett individuellt ansvar.

Anna-Belle Strömberg (S)

Riksdagsledamot

facebook Twitter Email