Kulturen och föreningslivet i Västernorrland hotas

Efter över en månads väntan har jag nu blivit tilldelad kulturutskottet med ansvars portfölj för folkbildning, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, fritids politik för barn och unga, ungdomsrörelsen, ungdomspolitiken och myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågorna.

Som utbildad fritidsledare, med idrott och friluftsliv som profil, och mångårig erfarenhet av att jobba med ungdomar såväl på fritidsgård som inom skolans verksamhet så värmer det extra i själ och hjärta att få arbeta med att dessa frågor i hela vårt avlånga land.

Mig veterligen har ingen från Västernorrland haft det uppdraget tidigare.  Kulturen med allt från dans, musik, idrott, film, nyheter, konst, litteratur, teater, arkiv, slöjd, friluftsliv, bild och form behöver lyftas för kulturen utgör en av grundpelarna i vår demokrati. Den får både land och människor att växa och bidrar till innovation och välstånd. Rätten till kultur ska gälla oavsett vari i landet man bor.

Det är glädjande att regeringen gör en kraftfull satsning på den fria kulturen så att den kan gå stärkt ur krisen och säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom hela sektorn.

 Alla vet att den lokala och regionala kulturen har drabbats hårt under pandemin. Mycket av det svenska föreningslivet har stått på paus under ett och ett halvt år. Det gör föreningslivet till en av de samhällssektorer som drabbats hårdast av pandemin.

Folkbildningen är en viktig förutsättning för ett starkt föreningsliv. Genom att utbilda medlemmar och ledare och tillhandahålla kunskap, nätverk och lokaler bildar folkhögskolor och studieförbund kuggar i det ideella Sveriges infrastruktur.

Studieförbund och folkhögskolor ger många människor möjlighet att lära, uppleva och delta i ett kultur- och bildningsarbete. 

Folkbildningen har också en stor betydelse för folkhälsan och människors självförtroende och kompetens att kunna delta aktivt i samhället. Studiecirklar och folkhögskolekurser stärker deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Särskilt bland utrikes födda och personer med kort utbildning, som exempelvis unga som inte fullgjort sina gymnasiestudier. 

Studieförbund och folkhögskolor ger många människor möjlighet att lära, uppleva och delta i ett kultur- och bildningsarbete.  

Historiskt har alla politiska nivåer hjälpts åt att ta ansvar för folkbildningens finansiering. Men detta handslag är satt ur spel, och anslagen från kommuner och regioner har halverats sedan 1990-talet. 

Idag finns en debatt där vi ser att SD, M, KD och Liberalerna skär ner väsentligt i folkbildning. Vilka konsekvenser det skulle det bli för vår region och kommuner i Västernorrland måste vi ta på allvar och jag oroas inför den utvecklingen.

Folkbildningen är ett kitt som har möjligheten att hålla samman Sverige. Det är därför en central fråga för kommande partikongress.

Anna-Belle Strömberg (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Kulturutskottet

facebook Twitter Email