En fritidsbank för hela Örnsköldsvik drar igång 2022

Inför valet 2018 hade Socialdemokraterna som vallöfte att starta upp en fritidsbank i Örnsköldsvik. Med de satsningar vi har gjort i vår budget har vi kunnat påskynda tillskapandet av en fritidsbank som ger fler barn och unga möjlighet att testa nya sporter och fritidsaktiviteter.
”Det känns skönt att kunna infria vårt vallöfte om en fritidsbank”, säger Eva Sonidsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ”detta har varit vår vilja länge och äntligen blir det nu av!”.
Det är nu klart i vilken lokal Fritidsbanken kommer finnas, och nu påbörjas arbetet med att göra i ordning den för att kunna inhysa Fritidsbanken och en mötesplats för ungdomar. Fritidsbanken kommer ligga på Lasarettsgatan, och förhoppningen är att den kommer vara igång i mars 2022.
Att avlagda sport- och friluftsartiklar kan få nytt liv i fritidsbanken är inte bara bra för barn och unga, utan också för miljön. Insamlingen av material är redan igång, inte minst genom ett gott samarbete med Miva och Startpunkten som redan samlat in en hel del till fritidsbanken.
”Jag vill uppmana privatpersoner, företag och andra aktörer att höra av sig om de har något att skänka”, säger Leif Nilsson, platsansvarig på Fritidsbanken, ”det är viktigt att folk känner att det är hela Örnsköldsviks fritidsbank”.


Eva Sonidsson (S),

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Leif Nilsson
Platsansvarig Fritidsbanken

facebook Twitter Email