Avgiftsfria mensskydd till Grund- och Gymnasieskolans elever

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik tillsammans med SSU vill införa avgiftsfria mensskydd för alla elever i grund- och gymnasieskolan därför lägger vi nu en motion i kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige

Trots att hälften av Sveriges invånare har en livmoder så finns det fortfarande ett tabu kring mens, många unga känner skam och anser att det är pinsamt att prata med föräldrar och/eller andra vuxna om mensskydd. För en del tjejer sker mensdebuten under den tid hon går i grundskolan. Det är viktigt att alla känner sig trygga gällande sin mens, även på skoltid.

Bindor, tamponger och menskopp utgör en kostnad som med råge kan överstiga ett par tusen kronor om året. Detta utgör en stor kostnad för familjer med låga inkomster. 2019 infördes gratis mensskydd i Storbritannien i grundskolan. Det uppmärksammades att tillgången till mensskydd positivt påverkade deltagandet i undervisningen. För alla de som inte har råd med mensskydd kan menstruationen innebära en inskränkning på vardagen. Det finns tjejer och unga kvinnor som väljer att stanna hemma från skolan eller att inte delta på aktiviteter som ett resultat av detta. Mensen begränsar därför livet för många unga kvinnor. Enskilda skolor har redan idag valt att tillhandahålla mensskydd till sina elever genom elevhälsan. Socialdemokraterna tillsammans med SSU anser att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska erbjudas denna möjlighet.

Tjejer och Unga kvinnor ska inte behöva uppleva att det finns ett tabu kring mens eller att mensen innebär en begränsning av deras frihet och vardag. Mensen ska inte heller vara en klassfråga. Därför vill Socialdemokraterna och SSU möjliggöra mensskydd avgiftsfritt för ungdomar i Örnsköldsvik kommuns grundskolor och gymnasium. 

Genom att tillgängliggöra mensskydd i skolan avdramatiseras mens. Det ger utrymme till en naturlig diskussion om mens samt medverkar till att minska den stigmatisering som råder kring ämnet.

Mens är under ca 40 år en naturlig del för ca 50 % av landets befolkning. Att det inte pratas mer om det, finns mer stöd och forskning kring det – ger en bild av ett ojämnställt och icke inkluderande samhälle. Det är naturligt och ett biologiskt faktum att kvinnor har mens. Utan mens finns det inte möjlighet till reproduktion, utan reproduktion avstannar samhället.

Örnsköldsviks Kommunfullmäktige föreslås därför att besluta:

Att tillgängliggöra avgiftsfria mensskydd för grund- och gymnasieskolans elever

Erika Howcroft  (S)                                                                      Frat Kandemir (S)                         

facebook Twitter Email