Låt Västernorrland bli bästa län för unga

Vår riksdagsledamot Anna Belle Strömberg skriver om vikten av satsningar på barn och unga

Vi kliver nu in i ett nytt år med spänt säkerhetsläge i Europa som vi måste ta på allvar. Rysslands kravlista mot Nato, läget i östersjön och flera larm om drönarflygningar över kärnkraftverken. Pandemin har fortfarande efter 2 år ett starkt grepp om oss och hela samhället. Vi har rekordhög nivå på sjukfrånvaro och vård av barn. Samhällsviktiga verksamheter har det tufft med smittspridningen. Skolstarten har fått en tuff start med skolor och förskolor som måste hålla stängt pga. att sjukskrivningar bland lärare har ökat.

Ekonomin för många är hårt pressad efter en julhelg med julmat och julklappar, höga elräkningar, prisökningar på varor och drivmedel. Börsen är skakig.

Vi har också ett valår där partierna börjat positionera sig och man tydliggör vilka frågor som är viktiga och kommer att driva. Ett tufft och spännande år har vi framför oss

2022 är också ett år som också är utsett till europeiska barn och ungdomsåret. Jag hoppas att detta år, mitt i allt spännande som händer, blir ett år då vi reflektera över ungdomars arbete, boende, ekonomiskt och social utsatthet, fysisk och psykiskt hälsa, utbildning, inflytande och deras möjlighet till aktivt deltagande i byggandet av framtiden.

Europaåret bör få oss att se vikten av att satsa, stötta, och ge våra barn och ungdomar en bra utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb och en möjlighet att flytta hemifrån. Det är det effektivaste sättet att hindra ungdomar att hamna kriminalitet och utanförskap. Det är också det effektivaste sättet för våra kommuner att behålla ungdomarna. Ska vi lyckas med att öka befolkningen och klara av personalkompetensen behöver vi satsa på våra unga. Dom behöver få känna sig trygga och respekterade i hemmet i skolan och på fritiden. Vi vuxna har ansvaret att förmedla värden såsom respekt, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.  

Oroande är att andelen unga som varken arbetar eller studerar är alltjämt hög och förväntas stiga i spåren av Corona pandemin. Samt att det nätat som riktar sig mot de unga riskerar att tysta ner dom, som i sin tur ett hot mot demokratin.  Det finns intresse för politik och samhällsfrågor hos unga, men det är svårt för unga att hitta vägar in i politiska sammanhang. Skolan var tidigare en viktig arena för möten mellan unga och ungdomsförbunden. Idag är det dock vanligt att ungdomsförbunden inte släpps in på skolor och besöken begränsas ofta till en dag per år eller i anslutning till valår. 

Vår statsminister Magdalena Andersson har tydligt uppmanat oss alla att vända på varenda sten för att bryta segregationen som är ett hot mot sammanhållningen i vårt samhälle. Den skapar klyftor och spär på otryggheten. En sådan sten är att satsa på våra barn och ungdomar.

Låt Västernorrland bli ett av det bästa barn och ungdomslänet 2022. 

Anna-Belle Strömberg (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

facebook Twitter Email