+ 184 miljoner kronor -Starkaste resultatet för Örnsköldsviks kommun

Det höga trycket på vår personal och våra verksamheter fortsatte under 2021. Vi har mött stora utmaningar när verksamheter har behövt ställas om med kort varsel på grund av förändrade restriktioner, men tack vare våra medarbetare har vi kunnat fortsätta leverera god välfärd och ett starkt resultat.  

Pandemin som gjorde ett stort intryck på 2020 har under 2021 haft fortsatt stor påverkan på individer, företag, föreningar och på vår kommunala verksamhet. Under året har vi gjort insatser för att stödja såväl anställda och företagare som invånare i kommunen. Några av dessa är uppskjutna betalningar, fri parkering under december månad, Örnkort till anställda och stöd till föreningar, snabbehandling av ansökningar för uteserveringar.

Trots ännu ett år med ett osäkert världsläge är det viktigt att det är ordning och reda i kommunens ekonomi. Den socialdemokratiska regeringen har under året stöttat kommuner och regioner, och vi har fått stort stöd från nationellt håll för att säkerställa en stabil ekonomi. ”Viktiga politiska beslut och vår fantastiska personal som kämpat hårt med att hålla i våra gemensamma skattemedel har varit en stor anledning till det resultat kommunen nu kan uppvisa”, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens resultat är +184 miljoner kronor, vilket är ett starkt resultat och kommunen klarar det lagstadgade balanskravet. Arbetet har pågått alltjämt under året, och några saker vi gjort är att utveckla arbetet med projektet ’En kommun fri från våld’, inviga Ängetskolan och förskolan Ängslyckan, anta en ny klimatstrategi samt synliggöra och intensifiera kommunens jämställdhetsarbete.

2021 har varit ett år fyllt av nya utmaningar, och nu tar arbetet vid med att hantera de enskilda nämndernas resultat för mandatperioden. Vi fortsätter framåt tillsammans för att utveckla kommunen, och bygga ett samhälle för 5000 fler nyfikna i Örnsköldsvik. 

Per Nylén (S),

Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email